Advertisement
Leaderboard 728x90

สำนักงานสลากฯ แจ้งปิดจำหน่ายสลากดิจิทัลชั่วคราว

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะปิดระบบการซื้อขายสลากเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2566 และจะเปิดจำหน่ายตามปกติในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการเดิม จนกว่าสลากจะจำหน่ายหมด

พันโท หนุน ศันสนาคม

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่า วันนี้ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 สำนักงานสลากฯ และธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการปรับปรุงระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 ที่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะปิดระบบการซื้อขายสลากเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 และจะเปิดจำหน่ายตามปกติในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการเดิม จนกว่าสลากจะจำหน่ายหมด

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

นอกจากนี้ ระบบจะดำเนินการโอนเงินส่วนลดจากการจำหน่ายสลากฯ ของวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2566 เข้าบัญชีของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลทุกราย ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ต่อไป สำนักงานสลากฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard