News

นายกฯ ติดตามการขับเคลื่อน MICE CITY เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ตรวจติดตามการขับเคลื่อน MICE CITY เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคคลากร นักเรียน และนักศึกษา...
กนอ.จับมือ เฮอร์มีส โคออพฯ ผุดนิคมฯ แห่งที่ 70 “นิคมฯ เฮอร์มีส”
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด จัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส” บนพื้นที่กว่า 1,231 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต...
นายกฯ ติดตามโครงการ ผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง นายวีรยุทธรายพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า และประชาชนให้การต้อนรับ
ไปรษณีย์ไทยจับมือ ดีพร้อม เร่งเสริมโอกาสผู้ประกอบไทยผ่าน DIPROM CONNECTION
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึกกำลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่าน DIPROM CONNECTION หนุนความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมแกร่งชุมชน-วิสาหกิจไทย ยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ สนับสนุนสิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษในการขนและขายสินค้าชุมชนไทยผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ณ ที่ทำไปรษณีย์ไทยและเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่ง การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากโซลูชันต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไทยทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุม การขนส่งที่มีความรวดเร็ว...
นายกฯ เปิดโครงการ Phenix ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลก ต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาค
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Phenix” จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวสุดาวรรณ...
เนคเทค จัดกิจกรรมแข่งขัน“AI Thailand Hackathon 2024 - EP1 AI Cooking”
เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรมแข่งขัน AI Thailand Hackathon 2024 เปิดโอกาสให้เหล่านักพัฒนา, วิศวกร AI ได้มาประลองฝีมือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ พัฒนา AI Model...
นายกฯ ประชุม กพช. เดินหน้าดำเนินการโครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Direct PPA
นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิชัย ชุณหวชิร...
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับนโยบายรัฐบาล เร่งตรวจสอบคันกั้นน้ำ-กำจัดผักตบชวา เตรียมรับมือฤดูฝน ปี’67
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เตรียมพร้อมตามแนวทาง 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 ของรัฐบาล โดยบูรณาการหน่วยงานทั่วประเทศ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำ ทำนบ พนังกั้นน้ำ ในโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พร้อมทั้งเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ...
นายกฯ ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กทม. โดยมี...
ดีพร้อม เดินหน้านโยบาย “RESHAPE THE FUTURE”
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยผ่านผลงานนักออกแบบไทย 3 แบรนด์ดัง พัฒนาองค์ความรู้ นำเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกด้าน ตามนโยบาย “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ...
Advertisement
Billboard