Advertisement
Leaderboard 728x90

ปั๊ม PT แจกไข่ไก่สมาชิกบัตร “PT Max Card” รับฟรี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ร่วมใจ พีที ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่” แจกไข่ไก่ฟรี! สมนาคุณสมาชิกบัตร “PT Max Card และ PT Max Plus” ที่เติมน้ำมันหรือแก๊ส LPG จำนวน 300 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566  หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการ 573 สาขา ใน 13 จังหวัด ที่ร่วมรายการ หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่แก้ไขปัญหาไข่ล้นตลาดและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพื่อความ “อยู่ดี มีสุข” ตลอดไป

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบัน หลังไข่ไก่คละหน้าฟาร์มราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ส่งผลให้เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 อันเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมบริโภคไข่ไก่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนต้นทุนที่สูงขึ้นจากวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงที่ผ่านมา ทำให้แม่ไก่ให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจนล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบทั้งระบบ

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ปั๊ม PT แจกไข่ไก่

ดังนั้น PTG จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ร่วมใจ พีที ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่” โดยเข้ารับซื้อไข่ไก่จากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เร่งระบายผลผลิต และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้เกษตรกร เพื่อนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้า

โดยสมาชิกบัตร PT Max Card เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด หรือแก๊ส LPG ที่สถานีบริการ PT ครบ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี! ทันที ไข่ไก่ 1 แพ็ค (4 ฟอง) จำนวน 1 สิทธิ์ /โครงการ ส่วนสมาชิก PT Max Plus รับ 2 สิทธิ์ /โครงการ ได้รับไข่ไก่ฟรี 2 แพค (8 ฟอง ) โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดโครงการ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก ( กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว รวม 13 จังหวัด 573 สาขา) ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคมนี้ หรือจนกว่าของจะหมด

“PTG ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไข่ไก่ราคาตกต่ำและไข่ล้นตลาด โดยบริษัทฯ พร้อมยืนหยัดช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และให้ครอบครัวอยู่ดี มีสุข ตลอดไป ” นายพิทักษ์ กล่าว

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอบคุณ PTG ที่เข้าอุดหนุนไข่ไก่จากเกษตรกร เพื่อสมนาคุณลูกค้า ขณะเดียวกัน  กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร เข้าช่วยกันแก้ปัญหาไข่ไก่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมเชิญชวนคนไทยกินไข่ทุกวัน เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายและช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard