Advertisement
Leaderboard 728x90

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดรับสมัคร ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศเยาวชนสายกรีนที่สนใจสามารถสมัครร่วมค่ายได้ 3 วิธี ได้แก่ การส่ง “เรียงความ” หรือ “คลิปวิดีโอสั้น” รวมทั้งการเล่นเกมออนไลน์ “EGCO Forest Camp” เพื่อสะสมคะแนน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม พ.ศ.2566โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 65 คน ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566 เพื่อร่วมเดินทางไปเรียนรู้รักษ์ป่าและสัมผัสธรรมชาติป่าต้นน้ำดอยอินทนนท์กับ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56” ภายใต้แนวคิด “Online to On life” ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2566 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ได้กลับมาจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56” เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนได้ออกจากโลกออนไลน์กลับมาสู่การดำเนินชีวิตจริงอีกครั้ง ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ดังนั้น การปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงเริ่มที่ “เยาวชน” เพราะเยาวชนเป็นวัยต้นทางแห่งการเรียนรู้ และจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ เรามุ่งเน้นการอนุรักษ์ผืนป่า โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ เพราะเป็นต้นกำเนิดของน้ำและต้นกำเนิดของพลังงาน และเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญต่อทุกชีวิต ซึ่งน้อง ๆ ม.ปลาย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะได้ไปร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ผ่านกระบวนการสื่อความหมายในห้องเรียนธรรมชาติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จากการเข้าค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ตลอด 7 วัน 6 คืนนี้”

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

กิจกรรมที่น่าสนใจของ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56”คือ การนำเยาวชนระดับชั้น ม.ปลาย ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 65 คน นั่งรถไฟไปพักกางเต็นท์ที่ป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โดยเยาวชนจะได้ร่วมเดินเท้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่มีความหลากหลายด้านภูมิประเทศและชีวภาพ ตลอดจนได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ทั่วประเทศ โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2566ผ่าน 3 วิธีการ ได้แก่
• ส่ง “เรียงความเขียนด้วยลายมือ” 1 หน้ากระดาษ A4 หรือบันทึก “คลิปวีดิโอสั้น” ไม่เกิน 2 นาที หัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่างโควิด-19 การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และความยั่งยืน (COVID-19 & Climate Action & Sustainability)” สมัครและส่งที่แบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/3msTqk4Xhw โดยเยาวชนที่สมัครมาด้วยวิธีการนี้จะได้รับคัดเลือก 35 คน ให้ไปร่วมค่าย
เล่นเกมออนไลน์ “EGCO Forest Camp” เพื่อสะสมคะแนน ที่ https://egcoforestcamp.egco.com/โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมค่ายจะเป็นผู้ที่สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 30 อันดับแรก

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าได้ที่ https://bit.ly/421UNw2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมลyouthcampegco@gmail.com หรือเฟซบุ๊ก “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 65 คน ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard