Advertisement
Leaderboard 728x90

IRPC ร่วมมูลนิธิขาเทียมฯ -โรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิขาเทียมฯ) เดินหน้าโครงการ “From Wastes to “Walk” ร่วมเก็บชิ้นส่วนพลาสติกเหลือใช้จากการผลิตขาเทียมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 95 แห่งทั่วประเทศ นำกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้ผู้ป่วยและคนพิการที่มีโครงสร้างเท้าผิดปกติและเท้าผิดรูป สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาการจัดการพลาสติก  เหลือใช้ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2603 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)เปิดเผยว่า “IRPC และ  ร่วมดำเนินโครงการ “From Wastes to Walk” ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกัน” ด้วยการเก็บชิ้นส่วนพลาสติกที่เหลือใช้ในการผลิตขาเทียมจากโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 95 แห่งทั่วประเทศ โดยการนำกลับมาผ่านการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่โรงงานรีไซเคิลของ IRPC และขึ้นรูปโดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ มอบให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ นำไปผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้คนพิการที่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติและเท้าผิดรูป  สร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปัญหาการใช้พลาสติกเหลือใช้ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญของผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำที่มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social and Governance)

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับแผ่นพลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติ สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนช่างเครื่องช่วยคนพิการผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้คนพิการที่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติและเท้าผิดรูป นอกจากนี้  แผ่นพลาสติกรีไซเคิลดังกล่าวยังสามารถนำไปผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้ผู้ป่วย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง  ไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ และผู้ป่วยที่มีอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อ ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น

โดยความร่วมมือระหว่าง IRPC และมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการเข้าถึงอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติก รีไซเคิลอย่างเท่าเทียมเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน โดย IRPC ได้ดำเนินโครงการขาเทียม ด้วยการคิดค้นพัฒนา เม็ดพลาสติกพีพี (Polypropylene) เกรดพิเศษ ส่งมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ปีละประมาณ 8 ตัน สามารถผลิตขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วกว่า 35,000 ขา และบริษัทฯ ได้นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ “ออกหน่วยทำขาเทียม” ตลอดจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) ในชื่อผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” จากผลงานการวิจัยพัฒนา  เม็ดพลาสติก Polypropylene Random Copolymer 3340H ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น ผิวเรียบลื่น เหมาะสำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียมอีกด้วย

นอกจากนี้ IRPC ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อนําพลาสติกที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ประสานภาคีเครือข่าย สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ        กรมการแพทย์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก รวมทั้งมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกที่เหลือจากการผลิตขาเทียมมาพัฒนาวิจัยขึ้นรูปแผ่นพลาสติกรีไซเคิล โดยศูนย์นวัตกรรมและโรงงานรีไซเคิลของ IRPC

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการผลิตอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิล “From wastes to walk” เพื่อต่อยอดความร่วมมือและขยายผลการเก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกพีพี สามารถสอบถามได้ที่ email: pr@irpc.co.th และ Facebook: IRPCofficial

Advertisement
The Xpozir

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” IRPC พร้อมเดินหน้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต ควบคู่การสร้างสมดุลให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)  และเดินหน้า              สู่เป้าหมาย Net zero ในปี 2603  “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard