Advertisement
Leaderboard 728x90

เพชรสังเคราะห์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) เตือนภัยโรงรับจำนำ ร้านเพชร หลังพบมิจฉาชีพนำ “เพชรสังเคราะห์” มาจำนำแล้วชิ่ง เสียหายไปแล้วกว่า 9 แสนบาท เผยปัจจุบันทำได้เหมือนเพชรแท้ แยกไม่ออก แถมทำกะรัตได้ใหญ่ขึ้นมากถึงกว่า 10 กะรัต แนะขอดูใบรับรองก่อนรับจำนำ

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (GIT) กล่าวว่า ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ช่วยแจ้งเตือนเรื่องการระบาดของเพชรสังเคราะห์ในโรงรับจำนำ หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการฉ้อโกงด้วยการนำเพชรสังเคราะห์ขนาด 3 กะรัตไปจำนำ และโรงรับจำนำได้รับจำนำไว้ มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 9 แสนบาท ซึ่งในความเป็นจริง เพชรสังเคราะห์ไม่ได้มีมูลค่ามากถึงขนาดนี้ เพราะเป็นเพชรเลียนแบบ จึงขอแจ้งเตือนไปยังโรงรับจำนำ หรือสถานประกอบการ ร้านค้า ที่รับจำนำเพชร ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง และเรียกหาใบรับรองจากห้องแลปที่มีมาตรฐาน หรือห้องแลปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GIT

Advertisement
Kreamy Proof

“เมื่อก่อนเพชรสังเคราะห์ทำได้ขนาดไม่ใหญ่มาก ส่วนใหญ่จะทำเป็นเพชรเม็ดเล็ก ๆ ต่ำกว่า 1 กะรัต ถึง 1 กะรัต แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถผลิตเพชรสังเคราะห์ขนาดใหญ่ ๆ ได้ เพราะเทคโนโลยีการปลูกผนึกได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มีเพชรสังเคราะห์ขนาดใหญ่ กะรัตเยอะ ๆ ซึ่งล่าสุดทำได้มากกว่า 10 กะรัตแล้ว การรับจำนำเพชร จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น”นายสุเมธกล่าว

ปัจจุบันกำลังเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ และประชาชนหลายรายต้องการใช้เงิน จึงนำสิ่งของมีค่าไปจำนำ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มมิจฉาชีพ ที่ใช้จังหวะตรงนี้ นำเพชรสังเคราะห์ไปจำนำกับโรงรับจำนำ ร้านเพชร ร้านจิวเวลรีต่าง ๆ แล้วพอจำนำได้ ก็ทิ้งสินค้า ไม่มาไถ่ถอนคืน ทำให้ร้านที่รับจำนำได้รับความเสียหาย เพราะเพชรสังเคราะห์ หากตรวจดูด้วยตาเปล่า ก็แยกไม่ออกว่าเป็นเพชรเลียนแบบหรือเพชรจริง เครื่องจี้เพชร ก็ยังแยกไม่ออก ยกเว้นตรวจในห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ แนวทางในการป้องกันไม่ให้ถูกหลอก ผู้ที่จะรับจำนำเพชร ต้องขอดูใบรับรองตัวสินค้า ตรวจสอบประวัติผู้จำนำ โดยเฉพาะใบรับรองเพชร ต้องมีที่มาจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งของ GIT หรือห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับ GIT หรือป้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน GIT Standard

อย่างไรก็ตาม GIT มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพชร การประเมินคุณภาพเพชร การตรวจสอบอัญมณี ให้กับโรงรับจำนำ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเพชร พลอย โดยที่ผ่านมา มีโรงรับจำนำเข้ามาอบรมแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กับโรงรับจำนำ ที่จะสามารถตรวจสอบเพชรและพลอยได้ แต่ยังช่วยดึงดูดให้คนนำอัญมณีและเครื่องประดับมาจำนำเพิ่มขึ้น

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard