Advertisement
Leaderboard 728x90

ขบ.เปิดสถิติร้องเรียน “แท็กซี่ รถสาธารณะ” รอบ 5 เดือน

การขนส่งทางบก (ขบ.) เผยสถิติประชาชนร้องเรียนบริการรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 ช่วง 1 ต.ค. 65-28 ก.พ. 66 พบ “กิริยาวาจาไม่สุภาพ ขับหวดเสียว และ “ปฏิเสธ/ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย” มากสุด เตือน! โทษสูงสุดกรณีเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมสถิติการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65-28 ก.พ. 66 โดยพบว่ามีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,548 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 14,747 เรื่อง (84.04%)แบ่งออกเป็น ร้องเรียน รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ) จำนวน 11,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 9,539 เรื่อง (ร้อยละ 86.16%)

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ร้องเรียน รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้, รถสองแถว ฯลฯ) จำนวน 6,477 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 5,208 เรื่อง (ร้อยละ 80.41%)

สำหรับ 5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ได้แก่ 1. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 3. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) 5. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และ 5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ได้แก่ 1. ปฏิเสธ/ไม่หยุดรรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย 2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว     3. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) 5. เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนรถอื่นๆ และรถส่วนบุคคล จำนวน 29,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 26,460 เรื่อง (91%)

กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิด

Advertisement
The Xpozir

กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งนี้ หากดำเนินการตรวบสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะ จะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้ เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ โดยผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard