Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ร่วมส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

ประพิศ จันทร์มา

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566” ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เปิดสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าชมฟรี และ “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 นี้

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ในส่วนกรมชลประทาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน ในกิจกรรมแรก “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมท่องเที่ยวเชิงเกษตร และดื่มด่ำไปกับกิจกรรมชิมชาจากผลผลิตของโครงการฯ, ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เปิดให้เยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันภายในศูนย์ พร้อมกันนี้ ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน อาทิ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัด พิษณุโลก, อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ จังหวัดนครราชสีมา และอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ส่วนกลางยังได้จัดนิทรรศการ “กรมชลประทาน 6 รัชกาลงานของแผ่นดิน“ แสดงเรื่องราวงานชลประทาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระอัจฉริยะภาพด้านการชลประทาน ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำของประเทศให้ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีได้ที่ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ส่วนกิจกรรมที่สอง “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” เปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าดีมีคุณภาพทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน อาทิ ข้าวปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดลำปาง ณ โครงการชลประทานลำปาง และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณอาคารสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังได้จัดชุดของขวัญ “เซต 5 สุข ส่งสุขปีใหม่” ประกอบด้วย SET1: สุขใจ (ผลิตภัณฑ์รวม), SET2: สุขสม (ผลิตภัณฑ์ข้าว+ปลา+เห็ด), SET3 : สุขุม ( ผลิตภัณฑ์กาแฟ), SET4 : สุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ชา), SET5 : สุขกาย (ผลิตภัณฑ์สบู่) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ในราคาชุดละ 500 บาท สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Huai Hong Khrai RDSC (https://shop.line.me/@850vhsax) ส่งฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจาก 2 กิจกรรม ที่ได้ร่วมส่งความสุขให้เกษตรกรและประชาชนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว กรมชลประทาน ยังได้เปิดจุดบริการประชาชน 15 จุดทั่วประเทศ บริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แวะพักระหว่างเดินทาง พร้อมกันนี้ ยังส่งมอบอาคารระบายน้ำบ้านตำแย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ อีกด้วย

Advertisement
The Xpozir

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือนักท่องเที่ยว แวะพักผ่อนและเยี่ยมชม อ่างเก็บน้ำ เขื่อน หรือศูนย์การเรียนรู้ ของกรมชลประทานที่เปิดให้บริการฟรีได้ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และขอส่งมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน และขอให้เดินทางไปกลับภูมิเนาหรือการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard