Advertisement
Leaderboard 728x90

อาชีพดีพร้อม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สานต่อโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ผ่านศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั้ง 11 แห่ง และในส่วนกลางเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคนให้มีอาชีพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ใบน้อย สุวรรณชาตรี

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาสังคมไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โดยสถิติล่าสุดของสำนักงาน สถิติแห่งชาติที่จัดทำขึ้นปีละครั้ง พบว่ามีผู้ย้ายถิ่นฐานทั่วประเทศรวมกว่า 6.67 แสนคน ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” (DIPROM) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ผ่านศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั้ง 11 แห่ง และในส่วนกลาง

Advertisement
Kreamy Proof

อาชีพดีพร้อม

สำหรับในเฟส 2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ดีพร้อม มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการต่อยอดอาชีพ โดยประกอบด้วย หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการที่เน้นการนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้นในกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง งานช่าง อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถ ซ่อมแอร์ และกลุ่มอาชีพบริการ เช่น เชฟ ช่างเย็บผ้า ช่างตัดผม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้

รวมทั้งหลักสูตรที่ 3 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างแบรนด์สินค้าจากภายในท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น ตรงกับความต้องการของตลาด และมีการสอนเรื่องการจัดส่งกระจายสินค้าให้เป็นระบบ จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้นและหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจที่จะเป็นการอบรม เพื่อสร้างความรู้เรื่องการจัดการเงินในการประกอบธุรกิจ อาทิ การทำแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาด การบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเตรียมความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนลงมือทำกิจการ

“เฟส 2 ดีพร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นรวม 350,000 คน และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทักษะให้กับคนจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีและจะนำมาซึ่งความสำเร็จสู่ผู้ประกอบการและชุมชน ส่งผลให้ราคาจำหน่ายสูงมากขึ้นกำไรก็จะมากขึ้น ผลประโยชน์นี้ไม่ได้ตกอยู่กับตัวผู้อบรมอย่างเดียว แต่สามารถสะท้อนผลความเจริญต่อไปได้ในระดับประเทศ”นายใบน้อยกล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard