Advertisement
Leaderboard 728x90

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่าจากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง10 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 ระหว่าง มกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2565มีปริมาณ 6,203,270 ตัน มูลค่า 109,260.8 ล้านบาท (3,175.9 ล้านเหรียญสหรัฐ)โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 33% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.4%เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2564 ที่ส่งออกปริมาณ 4,662,981 ตัน มูลค่า 82,461.8 ล้านบาท หรือ 2,631 ล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมผู้ส่งออกข้าว

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผย สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 มีปริมาณ 794,224 ตัน มูลค่า 13,974.1ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น24.7% และ 20.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ที่ส่งออกปริมาณ 636,731 ตัน มูลค่า 11,595.2 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนตุลาคมผู้ส่งออกต่างเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่จากเดือนก่อนทั้งในส่วนของข้าวขาวและข้าวนึ่ง เพื่อให้ทันใช้ในช่วงเทศกาลปลายปี ประกอบในช่วงนี้ผลผลิตข้าวของไทยมีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีการส่งมอบได้มากขึ้น

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณมากถึง 422,429 ตันเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก จีน ญี่ปุ่นแองโกลา โมซัมบิก แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่ข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 207,841 ตันเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลักในแอฟริกา เช่น เบนินแอฟริกาใต้ บังกลาเทศ เยเมน แคเมอรูน ไนเจอร์ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ(ต้นข้าว) มีปริมาณ 67,459 ตัน ลดลง 10%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 750,000-800,000 เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนพอสมควรประกอบกับตลาดที่สำคัญยังคงมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ และตรุษจีนในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 โดยคาดว่าปีนี้การส่งออกข้าวน่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ 7.5 ล้านตัน ตลาดสำคัญ ได้แก่ อิรัก แอฟริกาใต้สหรัฐฯ จีน เบนิน ญี่ปุ่น เซเนกัล แองโกลา เยเมนฟิลิปปินส์ โมซัมบิก ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น

ขณะที่ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนักจึงทำให้ยังสามารถแข่งขันได้ แม้ว่าค่าเงินบาทจะเริ่มแข็งค่าขึ้นตามภาวะตลาดแล้วก็ตามโดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 30พฤศจิกายน พ.ศ.2565 อยู่ที่ 456 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 443-447, 393-397 และ 423-427 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ ส่วนราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 373-377 และ 453-457เหรียญสหรัฐต่อตัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard