Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดจองตั๋วล่วงหน้า รองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคมและช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เตรียมรถโดยสารให้บริการวันละ 2,900 – 3,000 เที่ยว พร้อมคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยป้องกัน COVID-19

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565นี้ ช่วงสุดสัปดาห์มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เช่น ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นวันหยุดวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงได้เตรียมความพร้อมจัดการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดดังกล่าว โดยได้จัดรถโดยสาร ได้แก่ รถ บขส. รถร่วม และรถตู้ เที่ยวไป ประมาณวันละ 2,900 เที่ยว คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ ประมาณวันละ 32,000 คน ส่วนการเดินทางกลับ ได้จัดรถโดยสาร รองรับประมาณวันละ 3,000 เที่ยว คาดว่า จะมีผู้ใช้บริการ ประมาณวันละ 33,000 คน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ลดความแออัดในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 บขส. ได้เปิดให้บริการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าทุกเส้นทาง ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า ทั้งในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 และเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ที่จะถึงนี้ โดยสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้ Application : E-TicketWebsiteบขส. เว็บไซต์ www.transport.co.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว บขส. และช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีเดินรถทั่วประเทศ”  นายสัญลักข์ กล่าว

ทั้งนี้ บขส. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก บขส. Card (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) ทาง Application E-Ticket และ www.transport.co.th เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อาทิ ส่วนลดค่าโดยสาร 5 % และรับคะแนนสะสมคูณ 2 เมื่อซื้อตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์เดินทาง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่นำรถโดยสารมาวิ่งจะต้องดำเนินการ ตามมาตรการ/วิธีการปฏิบัติสำหรับการเดินรถโดยสาร เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 อย่างเคร่งครัด และให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถ ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง พร้อมจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 – 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อเจอฝนตก สภาพถนนเปียก เส้นทางที่น้ำท่วมขังควรใช้ความเร็วลดลง ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น รวมทั้งนำมาตรการ 4 พร้อม ได้แก่ สถานีพร้อม พนักงานพร้อม รถโดยสารพร้อม และการบริการพร้อม มาใช้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารทุกคน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard