Advertisement
Leaderboard 728x90

พิงพรรณ สัจจา

“แรบบิทแคร์” แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ประกันภัย (InsurTech) และผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน (FinTech) ออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและซื้อประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย และตรงต่อความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งแรบบิทแคร์ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันภัยอื่นๆ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อและไม่ใช่แค่ลูกค้าทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าองค์กรด้วยที่กระต่ายตัวนี้ให้ความสำคัญ และมีผลิตภัณฑ์ให้บริการ เช่น ประกันภัยธุรกิจ ประกันภัยกลุ่ม และประกันอัคคีภัย เป็นต้น

พิงพรรณ สัจจา ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร บริษัท แรบบิทแคร์ จำกัด กล่าวว่า แรบบิทแคร์มี CareOSเป็นระบบปฏิบัติการความแคร์ ที่ช่วยประมวลผลผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและการเงินแบบ Omni-channel ที่ครบวงจรเต็มรูปแบบระบบแรกในประเทศไทยเพื่อดูแลลูกค้าทั่วไป แต่เราเองยังมีกลุ่มธุรกิจองค์กรที่ต้องดูแลด้วยเช่นกัน โดยธุรกิจหลักของแรบบิทแคร์ ด้าน Business-to-Business แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งคือประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับคน หมายถึงประกันสวัสดิการสุขภาพกลุ่มพนักงาน และกลุ่มที่สองคือประกันภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคน เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยอื่นๆ เช่น ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท รวมถึงประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Security Insurance)

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจเราจะอิงกับคุณค่าขององค์กรของแรบบิทแคร์ โดยใช้แนวคิด “Think Globally and Act Locally” เนื่องจากแรบบิทแคร์ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์จากบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยต่างประเทศ เมื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจึงต้องการที่จะทำให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยเป็นเรื่องง่าย เพราะประกันธุรกิจมีความซับซ้อน ฉะนั้น เราจะลดความซับซ้อนและทำให้เรื่องประกันธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น และคุ้มค่ามากขึ้น โดยจากผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดี

“เรามีเครื่องมือดีๆ อย่างแคร์โอเอส ผมจึงอยากอธิบายและนำมันมาขยายผลต่อ และต้องดูว่ามีตัวไหนบ้างที่ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กร เรามีกรอบแนวคิดมาจากองค์กรระดับโลก แต่เราอยากให้คนไทยเข้าถึงง่าย ประกันองค์กรค่อนข้างซับซ้อนต้องมีการอธิบายเยอะ เราจะทำให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างไรจึงเป็นโจทย์ของเรา”พิงพรรณ กล่าว

นอกจากนี้ แรบบิทแคร์ นำเสนอบริการในระดับ Global Standard ที่มีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากเรามาจากบริษัทโบรกเกอร์ประกันระดับโลก ทำให้เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเชื่อมต่อกับความเป็นท้องถิ่น (Local) ซึ่งหมายรวมถึงคนในท้องถิ่น (Local People) และบริษัทระดับท้องถิ่น (Local Company) เพื่อทำให้ประกันภัยธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่าย

การคุยกับองค์กรไม่ใช่แค่มิติด้านเงื่อนไขและราคา แต่เราต้องเชื่อมต่อกับลูกค้าทั้งระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เราจินตนาการในการเชื่อมต่อประกันและขั้นตอนของประกันและเราเข้าไปในกระบวนการของลูกค้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เป็นเส้นเรื่องที่เราจะเข้าคุยกับลูกค้าว่าอยากจะฟังไอเดียของเราไหม แต่ราคายังเป็นตัวหลักสำคัญในการไดรฟ์ว่าเราจะได้ลูกค้าหรือเปล่า แต่เรายังต้องเอาประสบการณ์ลูกค้ามาเป็นมูลค่าของเราด้วย

Advertisement
The Xpozir

ถ้าเป็นประกันสุขภาพเราต้องดูแลประโยชน์ของทั้งสองฝั่ง คือ นายจ้าง และลูกจ้าง ในฝั่งนายจ้างเราจะดูราคาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดต้นทุนของนายจ้างไม่ใช่แค่เทรนด์ของราคา แต่เราจะเจาะในฝั่งลูกจ้างด้วยว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ประกันสุขภาพ ถ้าลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินในส่วนไหนบ้าง เราจะต้องพยายามทำให้คุ้มค่าทั้งสองฝั่ง เช่นเมื่อดูแบบประกันแล้วอะไรที่ไม่คุ้มค่าแล้วจะยืดหยุ่นแล้วปรับสัดส่วนให้เหมาะสม ข้อมูลนี้เราจะมีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ นอกจากนี้ ในส่วนของถ้ามีการเคลมที่ลดลงเราก็จะนำข้อมูลเพื่อขอปรับลดเบี้ยให้แก่ฝั่งนายจ้างได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน Insurtech Innovations เข้ามีบทบาทมากขึ้นอีกในแง่ของช่องทางการขายและบริการประกันภัย ซึ่งเรามีแพลนที่จะพัฒนาระบบ CareOSเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่ม Business-to-Business เช่นเดียวกัน เราเข้าใจดีว่าการทำให้ Customer Journey เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพจะสร้างความโดดเด่นแก่ลูกค้าในกลุ่ม Corporate (B2B) Insurance ดังนั้น สำหรับแรบบิทแคร์ เราจึงชู Customer Journey Innovation ที่เป็นกลยุทธ์และทิศทางที่สำคัญของเรา ซึ่งทางเรามีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ CareOSในกลุ่ม Business to Customer เพื่อให้เกิดการบริการอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Customer Experience)

สำหรับการพัฒนาในธุรกิจขนาดเล็กรูปแบบ SMEs อาจมีการให้บริการแพกเกจประกันภัยภายใต้ระบบ CareOSหลังจากที่มีระบบที่ดีแล้ว เราเข้าใจดีว่าลูกค้ายังต้องการคำแนะนำ ทางแรบบิทแคร์ จึงมีบริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย เพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพราะเราเข้าใจดีว่าเงื่อนไขและการใช้คำในกรมธรรม์นั้นแตกต่างกัน ลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็น customer pain point และอาจทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อน จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการอธิบาย โดยจะให้ลูกค้าเข้ามากรอกข้อมูลเอาไว้บนแพลตฟอร์มของเรา แล้วเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแนะนำและให้คำอธิบายเพิ่มเติม เราจึงวางแผนที่จะนำ CareOSมาต่อยอดบริการด้านนี้ในปี 2023

**3 ปีรายได้โตเฉลี่ยปีละ 60%**
พิงพรรณบอกด้วยว่า ในช่วงโควิดที่ผ่านมา แม้ว่าบางบริษัทจะมีการลดจำนวนพนักงาน แต่แรบบิทแคร์โชคดีตรงที่ลูกค้าในพอร์ตโฟลิโอของเราส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ยังคงเติบโตมากท่ามกลางช่วงโควิด เช่น ธุรกิจดีลิเวอรี ทำให้ลูกค้าโตกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากๆ และเราไม่มีลูกค้าที่ปิดตัวลงแม้แต่รายเดียว หรือในกรณีที่ลูกค้าเรามีการปรับลดพนักงานลง แต่ลูกค้าได้มีการแนะนำถึงบริการ ประโยชน์ที่ได้รับ และการที่แรบบิทแคร์ ช่วยลูกค้าในการประหยัด สู่องค์กรอื่นๆ แบบปากต่อปาก ก็ทำให้เราได้ลูกค้ารายใหม่หลายราย ทำให้เรามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดี

**นอกจากนี้ เราได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับระยะเวลา 3 ปี เพราะปัจจุบันเทรนด์เปลี่ยนไปเร็วมาก แผนที่เราวางไว้จะเป็นสำหรับปี 2020-2023 เราตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ต่อปี เฉลี่ยปีละประมาณ 60% ในช่วง 3 ปีนี้ โดยที่ปี 2021-2022 เราเติบโตสูงถึง 90% สำหรับปี 2022-2023 นั้น จะปิดปีงบประมาณในเดือนมีนาคม 2023 ซึ่งแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี เราจึงมั่นใจเป็นอย่างมากว่าปี 2023 นี้เราจะสามารถเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน**

สรุปแล้ว “แรบบิทแคร์” ไม่ใช่แค่กระต่ายทั่วไป แต่ยังเป็น InsurTechFinTechที่สามารถดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กรได้อย่างมืออาชีพ เช่นเดียวกับโบรกเกอร์ประกันภัยระดับโลก แต่ที่เหนือกว่านั้น…

พิงพรรณบอกทิ้งท้ายว่า หลักการเลือกบริษัทประกันภัย สิ่งแรกคือความมั่นคง มีทิศทางลงทุนเพิ่มหรือขยายผลเพิ่มไหม เทรนด์แบบนี้จะทำให้รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราและอยู่กับลูกค้าของเราไปจนครบปีหรือเป็นระยะยาวในการเป็นพันธมิตรกัน 2. แนวโน้มของราคาเราต้องมีการเปรียบเทียบ เพราะบางช่วงเวลาแต่ละบริษัทราคาจะออกมาไม่เท่ากัน อาจมีการยืดหยุ่นกว่า แต่ไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้นเพราะเราจะต้องดูด้วยว่าบริการเคลมสินไหมเป็นอย่างไร พวกนี้จะวนอยู่ในหัวของแผนกเรา สุดท้ายลูกค้าจะเป็นคนเลือก เราจะมีแค่หน้าที่แนะนำว่าอย่างไรต้องพูดในแง่ความจริงทั้งหมด

**”ที่เราสามารถทำได้ดีอีกด้านคือ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยและผู้บริหาร ซึ่งถ้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเราสามารถต่อสายตรงได้ทันทีเหมือนกัน”**


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard