Advertisement
Leaderboard 728x90

ฟรุ๊ตตี้-ซี

บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากสมุนไพรไทยออร์แกนิค ภายใต้แบรนด์ “ฉมา” ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “ฟรุ๊ตตี้-ซี” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออร์แกนิคชนิดเม็ดเคี้ยวจากพืชสมุนไพรที่มีวิตามินซีธรรมชาติสูง สู่การปั้นสุดยอดนวัตกรรมพืชสมุนไพรออร์แกนิคไทย ต่อยอดสร้างมูลค่าสมุนไพรไทยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ชูเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์มีวิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนท์ พกพาสะดวกทานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ตลาดคนรักสุขภาพมาแรง นิยมบริโภคสมุนไพร และธรรมชาติบำบัด ดูแลรักษาสุขภาพ

ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด กล่าวว่า เทรนด์สุขภาพ (Wellness) ได้รับความนิยมอย่างมากและจะได้รับความนิยมต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยผู้คนตระหนักถึงสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืนรอบด้าน โดยเฉพาะเทรนด์การบริโภคสมุนไพร และธรรมชาติบำบัด เนื่องจากคนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการกิน ซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เลือกรับประทานของที่ดีต่อร่างกาย อาทิ ผักและผลไม้ สมุนไพรออร์แกนิค เสริมภูมิคุ้มกัน ดูแลสุขภาพและร่างกาย จากแนวโน้มความต้องการดังกล่าว ฉมา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสมุนไพรไทยออร์แกนิค จึงได้ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดเคี้ยวจากพืชสมุนไพรที่มีวิตามินซีจากธรรมชาติไม่มีสารปรุงแต่ง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีตัวเลือกบริโภควิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ สารฟีนอลิกและสารแอนโทไซยานินจากพืชสมุนไพรออร์แกนิค นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน นำจุดแข็งของสมุนไพรไทยมาต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับสุมนไพรไทยสู่ตลาดในประเทศและตลาดสากล

Advertisement
Kreamy Proof

“จากแนวคิดที่สำคัญดังกล่าว ผนวกกับจุดแข็งในด้านความพร้อมเรื่องสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งผลไม้ที่มีวิตามินซีตามธรรมชาติสูง ทั้งหม่อน กระเจี๊ยบ มะนาวและมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอย่างครบวงจร จึงได้ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินซีจากธรรมชาติ จากพืชออร์แกนิคในรูปแบบเม็ดเคี้ยว โดยใช้ส่วนเนื้ออบแห้ง เป็นส่วนผสมหลักและควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยร่วมทำการวิจัยกับศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รวมถึงการขยายต่อยอดจากการวิจัยไปสู่ระดับการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่สถานปฏิบัติการนำร่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างนวัตกรรมจากพืชสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟรุ๊ตตี้-ซี รูปแบบเคี้ยวที่มีสารสำคัญ สะดวก เคี้ยวสนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา” นางสาวปรินดากล่าว

รศ.ภก.ดร. พรชัยโรจน์สิทธิศักดิ์

รศ.ภก.ดร. พรชัยโรจน์สิทธิศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือ การช่วยสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรในประเทศ ซึ่งโจทย์ของบริษัทฯ สามารใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีของทางคณะฯ ในการพัฒนาสูตรตำรับ และขยายขนาดการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ ภายใต้การรับรองมาตรฐานที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อทดลองขยายขนาดการผลิต ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป

สำหรับผลิตภัณฑ์ “ฟรุ๊ตตี้-ซี” วิตามินซีชนิดเคี้ยว เป็นวิตามินจากสมุนไพรออร์แกนิค ที่ได้จากหม่อนและกระเจี๊ยบแดงซึ่งพบสารแอนโทไซยานิน และสารฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมะนาว ที่มีวิตามินซีสูง ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard