Advertisement
Leaderboard 728x90

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้ดีขึ้นหลังจากการผ่อนคลายมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในปีนี้ 2.7-3.2% ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวประมาณ1.5% นั้น ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจของ ปตท. โดยในครึ่งปีแรก ปตท.มีกำไร 64,419 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นในทุกธุรกิจ สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง ปตท.มีกำไร 57,000ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเทียบกำไรกับยอดขายโดยรวมของ ปตท.จะอยู่ที่ 4% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น ซึ่งกำไรต่อยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 10%

อย่างไรก็ตามจากปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งวิกฤต COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิกฤตราคาน้ำมัน ซึ่งราคาพลังงานเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และบางช่วงมีการขาดแคลน ส่งผลให้ปตท.มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยปลายปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหลัก จากเดิมที่เน้นสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เป็น Powering Life with Future Energy and Beyond “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังอนาคต” ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนทุกชีวิต ผู้คน ชุมชน สังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยพลังงานอนาคต และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับแนวคิด การปรับเปลี่ยนธุรกิจ ไปสู่Future Energy and Beyond ของปตท.จะประกอบด้วย6 ขา คือ ขาที่ 1 คือ การไปสู่พลังงานอนาคต พลังงานสะอาด โดยการดำเนินการไปสู่รถยนต์ไฟฟฟ้า รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนทั้งพลังงานงานลมและแสงอาทิตย์ การเดินหน้าผลิตรถไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานสำรอง รวมทั้ง การเป็นแพลตฟอร์มที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ภาคอุตหสากรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น

ขณะที่อีก 5 ขาจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไทย และคนทั่วโลก รวมทั้งการสนับสนุนการเกิดของ S-curve 12 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 1.Life Science เป็นการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหารเพื่อสุขภาพ 2.Mobility and Lifestyle การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันของปตท.สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.High value business ต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมี 4.Logistics and Infrastructure พัฒนาการขนส่งของประเทศ และ 5.AI, Robotics, and Digitalization ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงการผลิตจักรกลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมธุรกิจในเครือ

ทั้งนี้ตามบริษัทได้ตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนธุรกิจใหม่ในส่วนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ในส่วนนี้ต่อเนื่องและ ตั้งเป้าลงทุนประมาณ 30% หรือเบื้องต้นประมาณ 50,000 ล้านบาท ของเงินลงทุนที่ได้ตั้งไว้ในแผน5 ปี (ปี พ.ศ.2565-69) ของปตท. 146,000 ล้านบาท และตั้งเป้าในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2575 จะมีรายได้จากส่วนของธุรกิจใหม่นี้ 30% ของผลประกอบการทั้งหมด


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard