Advertisement
Leaderboard 728x90

กทท. จัดโครงการท่าเรือสีขาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี’66

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 “ขับรถดี มีวินัย ล็อกสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 “ขับรถดี มีวินัย ล็อกสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” โดยมีเรือโท ภูมิ แสงคำ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กทท. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ตัวแทนชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เข้าร่วมงานในพิธี ณ ประตูเขื่อนตะวันตกขาออกท่าเรือกรุงเทพ

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“โครงการท่าเรือสีขาวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กทท. จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อรณรงค์การสร้างวินัยบนท้องถนน รวมทั้งให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เส้นทางการสัญจรทั้งระหว่างปฏิบัติงานภายในท่าเรือกรุงเทพ และการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปฏิบัติตามแนวทางขับขี่ปลอดภัย เช่น ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน” นายเกรียงไกรกล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard