Advertisement
Leaderboard 728x90

ชูศรี เกียรติขจรกุล

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จีร่วมมือกันขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทดแทน โดยจะใช้ “เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี” เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ทั้งนี้ การร่วมทุนได้ประสบความสำเร็จด้วยการจัดตั้ง บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนต์ จำกัด ในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด โดย RHIS จะเข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 ในแพลตฟอร์มดังกล่าว ร่วมกับกลุ่มเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 

สำหรับ เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี จะเริ่มดำเนินการเดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนที่มีอยู่แล้ว ประกอบด้วย โครงการพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน บริษัทร่วมทุนดังกล่าวนี้จะผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกันสานต่อโครงการที่มีอยู่แล้วและโครงการใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเร่งให้การเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น

Advertisement
Kreamy Proof

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี เป็นอีกก้าวหนึ่งของการผนึกกำลังกันระหว่างราช กรุ๊ป และเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ภายหลังจากที่ราช กรุ๊ป ได้เข้าซื้อพอร์ตสินทรัพย์ของเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี มูลค่า 605 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทร่วมทุนนี้จัดตั้งในสิงคโปร์ เพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลียต่อเนื่องให้สำเร็จ ขณะเดียวกันยังจะแสวงหาโครงการใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและตอบสนองต่อสังคมคาร์บอนต่ำด้วย นอกจากนี้ เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ยังจะช่วยสนันสนุนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าบางแห่งในพอร์ตสินทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นทั้งหมด เพื่อให้ประสิทธิภาพและการดำเนินงานของสินทรัพย์นั้นสำเร็จได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังคาดหวังว่า เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี จะช่วยขยายการเติบโตพอร์ตการลงทุนพลังงานทดแทนของบริษัทฯ และช่วยเสริมให้ความมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเร็วขึ้น

มร. สุเรนเดอร์ สิงห์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เน็กส์ซิฟ กล่าวว่า เรารู้สึกดีใจกับการเริ่มต้นก้าวใหม่ที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งก่อร่างสร้างขึ้นจากทีมงานมืออาชีพที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมๆ กับการประสานความเป็นพันธมิตรกับราช กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่มีฐานธุรกิจครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากปัจจัยดังกล่าวนี้จะเสริมส่งให้เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแสวงหาโอกาสการเติบโตในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจพลังงานได้เป็นอย่างดี

มร. แมทธิวบาร์ตลีย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี จะใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลายร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้กับเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ในประเทศที่เป็นเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ ได้ นอกจากนี้ เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ยังมีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างการเติบโตในประเทศที่มีเป้าหมายไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ รวมทั้งในสภาวะความผันผวนของตลาดพลังงานเชื้อเพลิงหลักอีกด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard