Advertisement
Leaderboard 728x90

แฟลช เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Lazada

บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดโครงการ “แฟลช สนับสนุนชุมชนสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” บนแพลตฟอร์ม Lazada เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการชุมชนรอบคลังสินค้าได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น อันส่งผลทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเติบโตแบบยั่งยืน ตั้งเป้านำร่อง 100 ร้านค้าชุมชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

นางสาวปรินทร์ทิพย์ อิสริยเมธา ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ และภาครัฐสัมพันธ์ บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุแบบครบวงจร กล่าวว่า พันธกิจหลักส่วนหนึ่งของแฟลชเอ็กซ์เพรส คือ การให้ความสำคัญด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการคำถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ บริษัทฯจึงได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการ “แฟลช สนับสนุนชุมชนสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเข้าไปช่วยส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการขายบนแพลตฟอร์ม Lazada ให้แก่ชุมชนรอบคลังสินค้าของบริษัทฯที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 40 แห่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นมีสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดช่องทางในการโปรโมต รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อไม่มากนักโดยเฉพาะช่องทางการขายสินค้าออนไลน์

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตั้งเป้านำร่อง 100 ร้านค้าทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยล่าสุดมีหลายชุมชนทั่วทุกภูมิภาคที่สนใจลงชื่อเข้าร่วมโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอมือ ,ผลิตภัณฑ์จักสาน ,น้ำยาสระผมสมุนไพร และเครื่องแกงต่างๆ เป็นต้น พร้อมเตรียมเปิดเชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนรอบคลังสินค้าแฟลช ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยทำให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนความร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) ในการต่อยอดโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทฯให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการชุมชนรอบคลังสินค้าแฟลชเอ็กซ์เพรส ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  “แฟลช สนับสนุนชุมชนสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page: Flash Express และเว็ปไซต์ www.flashexpress.co.th


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard