Advertisement
Leaderboard 728x90

แคมเปญไปรษณีย์ Rebox

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึก SCGP และร่วมกับ 40 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ส่งมอบหนังสือและตู้วางหนังสือที่ได้จากการดำเนินงาน แคมเปญไปรษณีย์ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบ เป็นของขวัญให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในกิจกรรม “เติมเต็มหนังสือ เข้าตู้เพื่อน้อง” เพื่อเติมเต็มตู้วางหนังสือของแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ภายใต้แนวคิด “reBOX to School” ก่อนนำส่งต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีหนังสือและตู้วางหนังสือใหม่ในห้องสมุด ถือเป็นการส่งมอบความสุขให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้ทั่วโลกและประเทศไทยให้ความสำคัญกับการนำขยะหรือของเสียมาแปรรูปเป็นสิ่งใหม่ อีกทั้งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณกล่องพัสดุและซองกระดาษเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการขนส่ง ของชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ใช้แล้ว จึงมุ่งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำกล่องพัสดุและซองกระดาษที่สภาพดีกลับมา ใช้ซ้ำ หรือนำไปต่อยอดเป็นของใช้รูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ถือเป็นการพัฒนา เศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ไปรษณีย์ไทย นอกจากมีจะมีภารกิจหลักด้านการขนส่งสิ่งของเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังมีเป้าหมายในด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนขยะบรรจุภัณฑ์ ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ผ่านโครงการไปรษณีย์ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “reBOX to School” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รณรงค์และเชิญชวนคนไทย เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมส่งต่อกล่อง/ ซองที่ไม่ใช้แล้ว ณ ไปรษณีย์ ทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องและซองไม่ใช้แล้ว ณ หน่วยงานพันธมิตร ซึ่งในปี 2565 สามารถจัดการขยะประเภทกล่อง/ ซองที่ไม่ใช้แล้วได้ประมาณ 110,000 กิโลกรัม พร้อมส่งต่อให้กับ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP รีไซเคิลเป็นตู้หนังสือ ขนาด 2×1 เมตร และ SCGP สมทบกล่องและ ซองไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นตู้หนังสือ รวมทั้งสิ้น 95 ตู้ ถือเป็นการยกระดับกล่องพัสดุให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญกับมิติทางสิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์ไทยขอขอบคุณ 40 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท การบินไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมกับโครงการไปรษณีย์ reBOXเป็นจุดตั้ง Drop box รับกล่องและซองที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อช่วยลดภาวะวิกฤตจากสิ่งแวดล้อม และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไปด้วยกัน

ตู้หนังสือ

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จะส่งมอบหนังสือและตู้วางหนังสือ : งาน “ส่งสุข ส่งรัก” ที่ได้จาก การดำเนินแคมเปญไปรษณีย์ reBOXไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 – 4 (บก.ตชด.ภาค 1 – 4) เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในกิจกรรม “เติมเต็มหนังสือ เข้าตู้เพื่อน้อง” เพื่อเติมเต็มตู้วางหนังสือ ของแคมเปญไปรษณีย์ reBOXภายใต้แนวคิด “reBOX to School” ก่อนนำส่งต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้มีหนังสือและตู้วางหนังสือใหม่ในห้องสมุดต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard