Advertisement
Leaderboard 728x90

กทท.แก้แหลมฉบังเฟส 3 อืด CNNC พร้อมเพิ่มเครื่องจักรเร่งงานถมทะเล เปิดบริการ F1 ปี 70

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับแผนแก้แหลมฉบัง เฟส 3 อืด กลุ่ม CNNC เพิ่มเครื่องจักร -แรงงาน มั่นใจเร่งงานถมทะเลเสร็จตามแผน ยอมรับงบเพิ่ม 600 ล้านบาท ปรับสเปกทรายถม เชื่อก่อนส่งพื้นที่สัมปทาน GPC ใน พ.ย. 68 เปิดบริการ F1 ปี 70

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พร้อมด้วยกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC ประกอบด้วย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.พริมามารีน บริษัท นทลิน จำกัด และบริษัท จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป จำกัด (ประเทศจีน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานทางทะเล และที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ร่วมแถลงความคืบหน้า โดย CNNC ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการงานถมทะเลได้เสร็จตามแผนงานที่ปรับปรุงใหม่

Advertisement
Kreamy Proof

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) กทท.ดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้างงานที่ 1 คือ การขุดลอก ถมทะเล สร้างเขื่อนกันคลื่น ซึ่งกทท.ลงนามกับกลุ่ม CNNC เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 ออกหนังสือเริ่มงาน (NTP) วันที่ 5 พ.ค. 2564 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 4 ปี กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 3 พ.ค. 2568 ที่ผ่านมางานมีความล่าช้า ประกอบกับมีสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผู้รับจ้างได้สิทธิ์มาตรการช่วยเหลือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 ยกเว้นค่าปรับ 0% ซึ่ง กทท.เจรจาคู่สัญญาเพื่อปรับแผนงานใหม่่เพิ่มอีก 422 วัน โดยกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 29 มิ.ย. 2569

โดยงานขุดลอกถมทะเล สร้างเขื่อนกันคลื่นนั้น แบ่งการทำงานเป็น 4 ช่วง ตามแผนงานปรับใหม่ Key Date 1 ส่งมอบแล้ววันที่ 31 ส.ค. 2565, Key Date 2 ส่งมอบแล้ว วันที่ 1 ต.ค. 2566, Key Date 3 กำหนดส่งมอบวันที่ 7 มิ.ย. 2567 และพื้นที่รวมสุดท้าย ส่งมอบในวันที่ 29 มิ.ย. 2569

ซึ่งแผนใหม่ กทท.กำหนดส่งมอบพื้นที่ Key Date 3 ให้กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK) บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับสัมปทานพัฒนาท่าเทียบเรือ F เข้าดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลานวางตู้ อาคารสำนักงาน ติดตั้งเครื่องมือ ในเดือน พ.ย. 2568 เพื่อพัฒนาและเปิดให้บริการ F1 ปี 2570

นางสาวลัลลิฬาจิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วมกลุ่ม CNNC กล่าวว่า ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566 ตามแผนการทํางานในสัญญาที่ปรับใหม่กำหนดที่ 15.13% สามารถทํางานส่งมอบให้โครงการฯ ได้แล้วที่ 13.26% มีความล่าช้าจากแผน 1.87% เท่านั้น โดยกลุ่ม CNNC มีแนวทางในการบริหารจัดการงานก่อสร้างงานทางทะเล เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตรงตามเวลาคือ

Advertisement
The Xpozir

1. เพิ่มเครื่องจักร และเรือขุด 25 ลำส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า สามารถในการขุดร่องน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.4 ล้าน ลบ.ม./เดือน เป็น 2 ล้าน ลบ.ม./เดือน 2. เพิ่มกําลังคนอีก 120 คน รวมเป็น 520 คน ให้สอดคล้องกับแผนงานและ เครื่องจักร หลังจากนี้จะปรับการทำเอกสารขั้นตอนการขออนุญาตทางกฎหมายและการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานที่ปรับใหม่

ทั้งนี้ที่ผ่านมาก่อนมาตรการช่วยเหลือโควิดที่ค่าปรับเป็น 0% นั้น กลุ่ม CNNC ถูกปรับในกรณีก่อสร้างล่าช้าใน Key Date 1-3 ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องของเอกชนจะมีผลต่อความสำเร็จตามแผนงานใหม่หรือไม่ นางสาวลัลลิฬากล่าวว่า ที่ผ่านมา ถูก กทท.ปรับรวมกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งมาตรการช่วยเหลือโควิดไม่ครอบคลุม ขณะนี้กลุ่ม CNNC ได้ทำหนังสือผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอให้พิจารณารับสิทธิ์ยกเว้น ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน ทั้งนี้ ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่มีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเนื่องจากมีกลุ่มผู้ร่วมทุนที่สามารถระดมทุนเข้ามาดำเนินการให้งานแล้วเสร็จตามแผนได้

ขณะนี้มีประเด็น สเปคค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายถมที่ไม่ตรงกัน ระหว่างสัญญา กทท.กับกลุ่ม CNNC และสัญญา กทท.ที่ส่งมอบ ให้ กลุ่มGPC ซึ่งได้มีการหารือร่วมกัน กับคณะบริหารสัญญาฯ EEC -อัยการ -คมนาคม-กทท. แล้ว จะใช้เทคนิค Preloading ซึ่งที่ปรึกษาออกแบบ คาดว่าจะใช้ค่าก่อสร้างเพิ่มประมาณ 600 ล้านบาท ใช้เวลาเพิ่มประมาณ 8-12 เดือน ซึ่งยังอยู่ในกรอบที่จะส่งมอบพื้นที่ ให้ กลุ่มGPC ที่กำหนดในพ.ย. 2568 ส่วนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ยังต้องหารือร่วมกันว่าจะเป็นฝ่ายใด

อย่างไรก็ตามกลุ่ม CNNC ยืนยันทำงานเสร็จตามแผนปรับใหม่ ซึ่งหากไม่เสร็จ กทท.จะดำเนินการตามแนวทางการบอกเลิกสัญญาตามขัอ5.2 ของ ว.1459 โดยมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 หากมีผลงานไม่ถึง 25% ของวงเงินตามสัญญาและมีผลงานรายเดือนไม่ถึง 50% ของแผนงานใหม่ กทท.มีสิทธิ์ทำหนังสือแจ้งเตือนและเข้าสู่ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาได้


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard