Advertisement
Leaderboard 728x90

กล้วยหอมทองพบพระ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียน GI “กล้วยหอมทองพบพระ” สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ของดี เลื่องชื่อจังหวัดตาก และเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน

สำหรับกล้วยหอมทองพบพระ เป็นสินค้า GI รายการที่ 3 ของ จ.ตาก โดยเป็นกล้วยพันธุ์กล้วยหอมทองที่ปลูกในพื้นที่ อ.พบพระ ด้วยสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกสม่ำเสมอ ทำให้กล้วยหอมทองพบพระ มีรสชาติหอมหวาน เป็นเอกลักษณ์ เนื้อสัมผัสแน่น เหนียวหนึบ ผลโค้งคล้ายรูปตัวแอล ปลายผลมีจุกคล้ายดินสอ เปลือกบางและผลสุก สีเหลืองทองสม่ำเสมอกัน ซึ่งกล้วยหอมทองพบพระ 1 เครือ มีน้ำหนักถึง 14 กิโลกรัม

Advertisement
Kreamy Proof

ปัจจุบันกล้วยหอมทองพบพระ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อาทิ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และ วิลล่ามาร์เก็ต และยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ มีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าส่งออกถึง 27 ล้านบาท/ปี และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนรวมกว่า 440 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา กรมได้ผลักดัน กล้วยหอมทองพบพระ ให้เป็นหนึ่งในสินค้า GI ที่ร่วมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโอกาสพิเศษนี้ด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard