Advertisement
Leaderboard 728x90

สนง.สลากฯ ตัดสิทธิตัวแทนจำหน่าย-ผู้ซื้อจอง อีก 6,888 ราย

ที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ พิจารณาตัดสิทธิการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา และ หลักเกณฑ์ที่สำนักงานสลากฯ กำหนด โดยมีการนำสลากฯ ไปขายช่วงต่อหรือขายเกินราคา เพิ่มเติมอีก 6,888 ราย โดยจะตัดสิทธิตั้งแต่งวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

พันโท หนุน ศันสนาคม

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่าก่อนหน้านี้ ที่มีการตัดสิทธิการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไปแล้วรวมจำนวน 11,483 ราย คิดเป็นจำนวนสลาก 57,415 เล่ม หรือ 5,741,500 ใบ ซึ่งจะถูกตัดสิทธิตั้งแต่งวดวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สลากฯ ที่ถูกตัดสิทธิดังกล่าว จะถูกนำเข้ามาจัดสรรให้ผู้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ นำกลับมาเติมให้กับสลากดิจิทัล หรือใส่เข้าระบบซื้อจองต่อไป โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการของผู้ซื้อ ตามแนวทางที่สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินการตลอดช่วงที่ผ่านมา

Advertisement
Kreamy Proof

ในขณะเดียวกัน ก็จะเร่งตรวจสอบสลาก 11 ล้านฉบับ ที่มีการนำไปขายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนเพื่อดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า ไปจำหน่ายต่อไป  จึงขอเตือนตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ ให้ปฏิบัติตามสัญญาและหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายอย่างเคร่งครัด  โดยต้องไม่ขายเกินราคา หรือนำไปขายช่วงต่อ  รวมถึงสลากในส่วนของสมาคม/องค์กร  หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา สำนักงานสลากฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกในสมาคม/องค์กรนั้นๆ เช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าของการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก (Number 3 : N3) และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6)  ซึ่งสำนักงานสลากฯ ได้ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานำเสนอเข้าให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นนั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้สำนักงานสลากฯ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการสลากฯ เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งกลับไปที่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard