Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขอรับการสนับสนุนจากโครงการ SMEs Pro-active เพื่อเข้าร่วมค้าออนไลน์กับแพลตฟอร์มชื่อดังระดับโลก ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มกราคม พ.ศ.2566

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active ได้เริ่มเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์ข้ามพรมแดน หรือ Cross-Border e-Commerce โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ขายในแพลตฟอร์ม B2B ชั้นนำอย่างเช่น Alibaba หรือ Klangoneและ GlobalConnectได้ในวงเงินสูงสุดครั้งละ 100,000 บาท และผู้ประกอบการแต่ละราย มีโอกาสใช้สิทธิ์สำหรับกิจกรรมในกลุ่มนี้ได้ถึง 6 ครั้ง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน พ.ศ.2567

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนในกิจกรรม Cross-Border e-Commerce จากโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทย 2) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน 3) มีประสบการณ์ในการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท 4) เป็นสมาชิกกรมฯ และเป็นสมาชิกผู้ขายในแพลตฟอร์ม thaitrade.com ของกรมฯ 5) เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ส่งออก ก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมโครงการได้ โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ทางโครงการให้การรับรอง

“ขณะนี้โครงการ SMEs Pro-active อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นการรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 1/2566 โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนในกิจกรรมที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2566 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2567โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786”นายภูสิต กล่าว

สำหรับผลการพิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี คณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมด 116 ราย ใน 58 กิจกรรม วงเงินกว่า 22.8 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จำนวน 57 กิจกรรม และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแบบ Virtual อีก 1 กิจกรรม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard