Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมการค้าภายในออกตรวจเช็กเครื่องชั่งทุกสนามบิน

กรมการค้าภายในออกตรวจเช็กเครื่องชั่งทุกสนามบินทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดูความถูกต้องเครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบินเป็นจำนวนมาก จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมทั้งได้สั่งการให้นายตรวจชั่งตวงวัดในส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งในสนามบินพาณิชย์ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีเครื่องชั่งน้ำกระเป๋ารวมกว่า 1,000 เครื่อง ในจำนวนนี้เป็นเครื่องชั่งที่ใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 200 เครื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่เดินทางไป-กลับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากในบางทีน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระมีผลต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของสายการบิน

Advertisement
Kreamy Proof

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋า โดยได้รับความร่วมมือจากกรมท่าอากาศยานและบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าทุก 2 ปี เช่นเดียวกับเครื่องชั่งประเภทอื่นๆ ซึ่งเครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองแล้ว จะมีสัญลักษณ์เป็นสติกเกอร์ ตราครุฑ ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ติดอยู่ที่เครื่องชั่ง

กรมการค้าภายในออกตรวจเช็กเครื่องชั่งทุกสนามบิน

ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ใช้เครื่องชั่งโดยที่รู้อยู่ว่าเครื่องชั่งนั้นแสดงผลผิดหรือไม่เที่ยงตรงเกินกฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 79 แห่งพ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัดฯ หากประชาชนพบเห็นการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เที่ยงตรง สามารถแจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard