Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน ภายใน 4 เดือน ช่วยผู้ประกอบการลดระยะเวลา เพิ่มโอกาสทางการค้าได้เร็วขึ้น

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) โดยผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน เพียงคำขอเข้าหลักเกณฑ์ง่ายๆ ได้แก่ 1. ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Filing 2. ระบุรายการสินค้าหรือบริการไม่เกิน 1 จำพวก และไม่เกิน 10 รายการ ตามบัญชีจากเว็บไซต์ของกรมฯ https://tmsearch.ipthailand.go.th และ 3. แนบเอกสารแสดงเหตุผลจำเป็นในการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ จะได้รับการพิจารณาคำขอเครื่องหมายการค้าครั้งแรก ภายใน 4 เดือน

Advertisement
Kreamy Proof

“บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วนดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเร่งด่วน ช่วยลดระยะเวลาดำเนินการ และลดภาระของผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างแต้มต่อทางธุรกิจได้เร็วขึ้น” นายวุฒิไกรกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368

โดยที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าพัฒนาองค์กรด้วยนโยบาย “Smart DIP” ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล และก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริการสืบค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ หรือ Image Search ที่ช่วยให้ผู้ยื่นคำขอสามารถตรวจสอบความเหมือน คล้าย ของเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ทราบเบื้องต้นว่าเครื่องหมายการค้านั้น มีแนวโน้มจะได้รับจดทะเบียนหรือไม่

สำหรับการตรวจสอบมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่ 1. เข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือแอปพลิเคชัน DIP e-Service 2. เลือกเมนู “ค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (IP Search)” 3. เลือกประเภท “เครื่องหมายการค้า” และอัปโหลดรูปภาพเครื่องหมายการค้าที่ต้องการตรวจสอบ 4. กดค้นหา ระบบจะประมวลผลและแสดงภาพเครื่องหมายการค้าที่มีความเหมือนคล้ายจากฐานข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ประหยัดเวลา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้งานระบบตรวจค้นดังกล่าว และยังได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอีกด้วย

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard