Advertisement
Leaderboard 728x90

AOT รับสมัคร “พนักงานตรวจค้น-ดูจอ” จำนวนมาก หลังนักท่องเที่ยวทะลัก

จากที่ ททท. คาดว่าตลอดทั้งปีนี้ไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน และอาจมีลุ้นถึง 30 ล้านคนมาเยือนไทย ส่งผลให้ช่วงนี้ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บรท. (AOT AVSEC) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) และบริษัทเอกชน ซึ่งดำเนินงานด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยาน และ AOT เปิดรับสมัครพนักงานตรวจค้นและสัมภาระ (ดูจอวินิจฉัยภาพ) รายได้ 542 บาท/ผลัด (8 ชั่วโมง) หรือประมาณ 14,092 บาทต่อเดือน

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต ทั้งนี้ สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองยังไม่ประกาศวันปิดรับสมัคร หากสัมภาษณ์แล้ว จะทราบผลทันที ส่วนสำหรับสนามบินภูเก็ตได้ปิดรับสมัครไปเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 สัมภาษณ์ 4 เมษายน พ.ศ.2566 ทราบผลทันที และอบรม 5 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดรับอีกเรื่อย ๆ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ในท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากหลังจากหลายประเทศยกเลิกกฎการกีดกันการเดินทาง

Advertisement
Kreamy Proof

รายได้-สวัสดิการดี

รายได้ 542 บาม/ผลัด (8 ชั่วโมง) หรือประมาณ 14,092 บาทต่อเดือน เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด) วันลา วันหยุดตามประเพณี  ตามกฎหมายกำหนด
วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
ลากิจแต่งงาน ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาหารระหว่างฝึกอบรม ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ใครสมัครได้บ้าง?

เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

Advertisement
The Xpozir

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
– สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
– สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
– สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
– สำเนาเอกสารทางทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ใบ
– เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ใบ
– รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (หน้าตรงสุภาพ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณวัฒนชัย โทร. 063-209-6483, คุณวุฒิพงษ์ โทร. 062-596-9114, คุณวัศพล โทร. 062-595-9976 ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง ติดต่อ คุณปุณยนุช โทร. 080-062-4362

E-mail: [email protected] และ Facebook: AOT AVSEC Recruitment


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard