Advertisement
Leaderboard 728x90

กทพ.เตรียมสร้างทางด่วนเชื่อมเกาะช้าง ปักธงลุยศึกษาปี’66 นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กางแผนโปรเจกต์ทำทางด่วนเชื่อมไปเกาะช้าง จ.ตราด เร่งเข็น TOR จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม-ออกแบบปีนี้ แล้วเสร็จปีหน้า ส่วนทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ลุ้นเอกชนยื่นข้อเสนอ วันที่ 7 เม.ย.2566นี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง จ.ตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร(กม.) วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีข้อสั่งการให้ กทพ. ประสานการดำเนินงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ในการดำเนินการสำรวจศึกษา และออกแบบสะพานข้ามเกาะช้าง โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566 กทพ. ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก ทช.
ทั้งนี้เพื่อนำมาประกอบการศึกษาความเหมาะสม และขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ภายในปีนี้ จะใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี เบื้องต้นโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นในพื้นที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เชื่อมข้ามทะเลอ่าวไทย สิ้นสุดโครงการที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับจุดประสงค์ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางเข้าเกาะช้างโดยเรือเฟอร์รี่ที่ให้นำรถยนต์เข้าเกาะต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการรอลงเรือเฟอร์รี่ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาลสำคัญที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างนอกจากจะส่งผลดีเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและให้คนในพื้นที่เกาะช้างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน มีกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอฯ วันที่ 7 เม.ย.2566 ส่วนโครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จ.ภูเก็ต วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม คืบหน้า 70.96% คาดว่าจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.2566 และโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยวงเงิน 3.3 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม และออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการฯ คาดว่าจะเริ่มศึกษาความเหมาะสมในเดือน เม.ย.2566


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard