Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ศูนย์รวมสินค้าและบริการไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย และ สปป.ลาว ประกาศพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รองรับความต้องการสินค้าไอทีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฉัตรชัย สายบัว

นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการและโลจิสติกส์บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัดกล่าวว่าแอดไวซ์ดำเนินธุรกิจด้านไอทีมากว่า25ปี ผ่านความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมาแล้วทุกรูปแบบ ทำให้ปัจจุบันแอดไวซ์มีองค์ความรู้ที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และสามารถต่อยอดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้และในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค โรคระบาด หรือในด้านของบุคลากร ซึ่งแอดไวซ์ตระหนักดีในทุกความท้าทายที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่องค์กรต้องปรับตัวก้าวตามให้ทัน เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้รองรับความต้องการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของแอดไวซ์ ลูกค้า และผู้บริโภคที่อาจจะเข้ามาใช้บริการของเราในอนาคต ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากของแอดไวซ์ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยแอดไวซ์ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับหนึ่งด้วยการสร้างทักษะและเพิ่มความชำนาญในการดำเนินงาน นอกจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนาทักษะให้กับพนักงานมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 10% ของเงินเดือนต่อปี แต่ในทางกลับกัน การหาพนักงานใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายถึง 20-30% ของเงินเดือนต่อปี

นอกจากนี้ยังได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้า ทำให้ลูกค้าของแอดไวซ์ได้รับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของแอดไวซ์ที่ต้องการสร้างสังคมไอทีคุณภาพที่ลูกค้าให้ความมั่นใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

“ความท้าทายต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาในการดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แอดไวซ์ได้ปรับปรุงและพัฒนาในทุกภาคส่วนผ่านความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กรที่เป็นดั่งฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการนำพาแอดไวซ์ก้าวไปข้างหน้า เพื่อเบิกทางสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย แอดไวซ์ยังคงมองหาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีรุ่นล่าสุดให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะความสามารถในอนาคต” นายฉัตรชัยกล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard