Advertisement
Leaderboard 728x90

ยาคูลท์

บริษัท ยาคูลท์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม “ยาคูลท์” เตรียมขึ้นราคาสินค้าทุกรสชาติ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้  โดยเพจเฟซบุ๊ก Yakult Thailand ได้โพสต์ระบุว่า…  คุณลูกค้าที่รัก ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนในการผลิตนมเปรี้ยวยาคูลท์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ “ยาคูลท์”  มีความจำเป็นต้อง  “ขอปรับราคาจำหน่ายสินค้า เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อขวด” โดยจะขอปรับขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566

สาวยาคูลท์”ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ส่งต่อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพของคุณลูกค้าตลอดไปค่ะ

Advertisement
Kreamy Proof

ทั้งนี้การขึ้นราคาในครั้งนี้จะทำให้ ยาคูลท์ สูตรดั้งเดิม จากราคาปกติ 7 บาท ขึ้นเป็น 8 บาท และ ยาคูลท์ สูตรไลท์ จากราคาปกติ 8 บาทขึ้นเป็น 9 บาท


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard