Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดประชาชน แห่เดินทาง ท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2566 วันละกว่า 50,000 คน และได้เตรียมรถโดยสารรองรับกว่า 3,000 เที่ยว มั่นใจให้บริการได้เพียงพอ ไม่มีตกค้าง

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ที่จะถึงนี้ บขส. ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ประมาณ 5 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางเพิ่มขึ้น โดยในเที่ยวไป ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50,000 – 55,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) เฉลี่ยวันละ 3,500 เที่ยว

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

ส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2 – 3 มกราคม พ.ศ.2565 คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 53,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 3,300 เที่ยว ทั้งนี้บขส. ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ โดยคาดการณ์ว่าจะมีรถโดยสารไม่ประจำทาง มาเสริมเที่ยววิ่งประมาณ 600 คัน จึงมั่นใจมีรถโดยสารเพียงพอรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างแน่นอน

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับยอดจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ในเส้นทางภาคเหนือ ,ภาคใต้ ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ของ บขส. ขณะนี้อยู่ที่ประมาณกว่า 90 % ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด โดยเส้นทางกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ – นครพนม , และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ มียอดจองตั๋วล่วงหน้ามากที่สุด

“ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งฯ ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และขอให้ซื้อตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ รวมทั้งให้ตรวจสอบรายละเอียดในตั๋วโดยสาร เช่น เส้นทาง ,เที่ยวเวลา, จุดขึ้นรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้โดยสาร สแกนกระเป๋าสัมภาระ ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าสถานีฯ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย” นายสัญลักข์ กล่าว

ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บขส. ได้จัดโครงการ “HAPPY NEW YEAR 2023 ลด 10% ไปก่อน-กลับทีหลัง” โดยมอบส่วนลดค่าโดยสาร 10 % ให้กับลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket หรือ Website บขส. www.transport.co.th เดินทางระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 และวันที่ 3 – 9 มกราคม พ.ศ.2566 รวมทั้งได้เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส. (รังสิต) สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนความปลอดภัยของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ได้เน้นย้ำให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ผู้โดยสาร สามารถสอบถามข้อมูลในการเดินทาง และแจ้งปัญหาในการเดินทาง ได้ที่จุดรับเรื่องร้องเรียน บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และชั้น 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 17.00 – 24.00 น.

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard