Advertisement
Leaderboard 728x90

เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบระดับ OTOP

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยพัฒนา “เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบระดับ OTOP” จากผลการดำเนินโครงการ Big Rock เพื่อช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากฝีมือนักวิจัยไทย เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้งานง่าย และช่วยลดต้นทุนการผลิต ดังนี้

1. เครื่องสไลด์กล้วยพร้อมทอด แบบปล่อยไหลลงกระทะช่วยให้ชิ้นกล้วยไม่ติดกันระหว่างทอด ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสไลด์ได้ 3 รูปทรงตามแนวยาว แนวขวาง และแนวเฉียง ชุดใบมีดถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถปรับตั้งระดับความหนา-บาง ของชิ้นกล้วยได้ตั้งแต่ 1-5 มิลลิเมตร อัตราการผลิต 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

Advertisement
Kreamy Proof

2. เครื่องสลัดน้ำมันแบบถังคู่ สำหรับสลัดน้ำมันหลังจากการทอด ระบบการทำงานแบบแยกอิสระต่อกัน โครงสร้างถังสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ใช้ระยะเวลาในการเหวี่ยงเพื่อสลัดน้ำมัน 1 นาที อัตราการผลิต 10 กิโลกรัมต่อครั้ง

3.เครื่องคลุกผสมผงปรุงรส สำหรับคลุกส่วนผสมเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเป็นผง หลังจากการทอด ตัวถังบรรจุสามารถเอียงเทวัตถุดิบได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 1 นาที อัตราการผลิต 10 กิโลกรัมต่อครั้ง

เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบระดับ OTOP

ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาด้านอาหาร เครื่องดื่มฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสารสำคัญธรรมชาติในอาหาร เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard