Advertisement
Leaderboard 728x90

รพ.จุฬาฯ เปิดตรวจ Sleep Test ฟรี 8-10 มี.ค.66 นี้ เนื่องในวันนอนหลับโลก

โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเปิดตรวจ Sleep Test ฟรี 8-10 มีนาคม พ.ศ.2566 นี้ เนื่องในวันนอนหลับโลก

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า เราใช้ชีวิต1 ใน 3 กับการนอนหลับ หลายคนคิดว่าไม่สำคัญ แต่จริงๆ สำคัญมาก อย่างคำขวัญของกิจกรรม คือ นอนดีทุกวัน ทำให้สุขภาพดี เพราะการนอนมีผลทั้งระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหลอดเลือด หากนอนไม่ดีอาจส่งผลต่อระบบหัวใจ ความงามผิวพรรณ และเนื่องในวันนอนหลับโลกนี้ รพ.จุฬาฯ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตรวจ Sleep Test ฟรี 8-10 มีนาคม พ.ศ.2566 นอกจากนี้ รพ.จุฬา ยังได้ทำการตรวจ Sleep Test ซึ่งขยายไปสู่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา ด้วย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมี.ค.ทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับ และโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ โดยศูนย์นิทราเวช จัดกิจกรรมทุกปี โดยปีนี้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ วันที่ 8-10 มี.ค.2566 จะมีการตรวจคัดกรองการนอนหลับ โดยวันที่ 8 มี.ค.จะตรวจภาวะนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ วันที่ 9 มี.ค.2566 ตรวจโรคนอนไม่หลับ และวันที่ 10 มี.ค.2566 จะตรวจเรื่องของผู้ใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกอาจมีปัญหา สามารถรับคำปรึกษาได้ ส่วนวันที่ 11 มี.ค.2566 มีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ ฝึกโยคะ ฝึกการหายใจ มีเวิร์กชอปออกกำลังกายเพิ่มการนอนหลับให้ดีขึ้น

“ปัญหาการนอนหลับส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นิทราเวชมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ขยายองค์ความรู้ต่างๆ มีการวิจัย และมีคนไข้เพิ่มขึ้น รวมถึงยังขยายการตรวจไปยัง รพ.สวนเบญจกิติ 84 พรรษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทำให้การตรวจคนไข้ได้รวดเร็ว ลดการรอคิวการตรวจการนอนหลับ” รศ.พญ.นฤชา กล่าว

นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนเบญจกิติ 84 พรรษา กล่าวว่า ปัจจุบัน รพ.มีห้องตรวจ 2 ห้อง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2565 โดยจะขยายอีกประมาณ 4 เตียงเพื่อรองรับการตรวจที่เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาผู้ป่วยมารับบริการมีความพึงพอใจ และยังสามารถเบิกจ่ายตามสิทธิข้าราชการได้

นพ.อุดม อัศวุฒมางกุร ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและดูแลตัวเอง โดยข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมทั้งเกี่ยวกับการนอนหลับ กรมอนามัยจะนำข้อมูลดีๆ ทางวิชาการไปให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเผยแพร่ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ ยังให้ความรู้แก่ประชาชนแต่ละกลุ่ม ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ประชาชนทุกระดับ

Advertisement
The Xpozir

รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตรวจการนอนหลับกำลังขยายเพิ่มเติม อย่างล่าสุดศูนย์อนามัยต่างๆ ของกรมอนามัย ขณะนี้เริ่มจะดำเนินการตรวจการนอนหลับแล้วเช่นกัน ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้เรื่องนี้ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจการนอนหลับกับทางศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-649-4037 หรือ Line Official ศูนย์นิทราเวช ส่วนบริการให้คำปรึกษาด้านการนอนหลับฟรี ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค.2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PKn15WMKPExy4yQHA


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard