Advertisement
Leaderboard 728x90

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมติเห็นชอบแนวทางคุมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” มีมติไม่ขยายเวลาขายถึง 02.00 น. ไม่เห็นชอบกำหนดพื้นที่พิเศษขายตั้งแต่ 11.00-04.00 น. เหตุเพิ่มการบริโภค ส่งผลให้เกิดอันตรายและอาชญากรรมมากขึ้น

สาธิต ปิตุเตชะ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอ แบ่งดำเนินงาน 3 ช่วง คือ ก่อนเทศกาลปีใหม่ รณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้า สวดมนต์ข้ามปี สร้างกระแสปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ขายในเวลาที่กำหนด , ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก ด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่มึนเมา เป่าวัดแอลกอฮอล์หรือตรวจเลือดทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุ และช่วงหลังปีใหม่ เน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ ให้เข้ารับการบำบัดรักษา

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) มอบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดตามความก้าวหน้า มีเป้าหมายเพื่อควบคุมและลดการบริโภคแอลกอฮอล์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ควบคุมจำนวนผู้บริโภค ลดความเสี่ยงจากการบริโภค และลดความรุนแรงของปัญหาบริโภค

ส่วนข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึง 02.00 น. ยกเลิกเวลาห้ามขาย 14.00-17.00 น. และพิจารณากำหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ให้ขายตั้งแต่ 11.00-04.00 น.นั้น คณะกรรมการฯ เห็นตรงกันว่า ไทยมีการกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการควบคุมการขายก็เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงโดยง่าย ซึ่งเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

“การศึกษาจำนวนมากพบว่า การขยายระยะเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะนำไปสู่การบริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มของอาชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ จึงเห็นควรคงมาตรการดังกล่าวไว้ตามเดิม ซึ่งประกาศดังกล่าวยกเว้นการขายภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติอยู่แล้ว จึงไม่ต้องแก้ไขประกาศ ส่วนที่กล่าวอ้างว่ามาตรการห้ามขายบริเวณสถานศึกษาตามคำสั่ง คสช.ไม่มีประสิทธิภาพควบคุมการดื่ม ไม่เป็นจริงตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกมาตรการนี้” นายสาธิตกล่าว

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีพบว่า มีอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2,707 ครั้ง เสียชีวิต 333 ราย บาดเจ็บ 2,672 คน พบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 29.51% ส่วนสถิติคดีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นคดี “เมาแล้วขับ” สูงถึง 1.5 หมื่นคน

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard