กรมธุรกิจพลังงาน

ธพ. เผยยอดใช้น้ำมัน Q1 อยู่ที่ 157.70 ล้านลิตร/วัน ลดลง 2.6%
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยยอดใช้น้ำมันไตรมาสแรกอยู่ที่ 157.70 ล้านลิตร/วัน ลดลง 2.6% โดยเป็นการลดลงของทั้งดีเซล กลุ่มเบนซิน น้ำมันเตา NGV เว้นน้ำมันอากาศยาน และ LPG ที่เพิ่มขึ้น
กฟผ. จับมือ กรมธุรกิจพลังงาน และ สกพอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าพร้อมพื้นที่ให้บริการเต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC
ธพ. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งทั่วประเทศ
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันทุกเครื่องว่าหัวจ่ายมีการดัดแปลงทำให้มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนผู้ใช้น้ำมันได้น้ำมันเต็มปริมาตรต่อลิตร
กรมธุรกิจพลังงาน เผยยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 11 เดือนแรกของปี’66โตเพียง 0.9%
กรมธุรกิจพลังงานเผยยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 11 เดือนแรกของปี 2566 ระหว่างเ้ดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2566โตเพียง 0.9% โดยเป็นการปรับขึ้นของกลุ่มเบนซินและน้ำมันอากาศยานจากผลพวงของการท่องเที่ยว
ธพ.เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 10 เดือนแรกปี’66 อยู่ที่ 152.17 ล้านลิตร/วัน 
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 152.17 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.3 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่...
กรมธุรกิจพลังงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จ.ชลบุรี
กรมธุรกิจพลังงาน นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ครบวงจรด้วยเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบที่ทันสมัยระดับประเทศ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากลณ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดชลบุรี
นางสาวนันธิกาทังสุพานิช
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม – กันยายน2566 อยู่ที่ 153.54ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ66.5 การใช้...
กรมธุรกิจพลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลบีบีจีไอ จ.กาญจนบุรี
  กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง มีกำลังการผลิต...
ธพ.เผยยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 7 เดือนแรกเพิ่มขึ้น3.1% ท่องเที่ยวหนุน
กรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 7 เดือนแรกปีนี้ แตะ 156.14 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น 3.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกลุ่มน้ำมันเบนซิน อากาศยาน จากการท่องเที่ยวฟื้นตัว สวนทางกลุ่มดีเซลที่ลดลง
นันธิกา ทังสุพานิช
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครึ่งปีแรก ของปี 2566 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566  เฉลี่ยอยู่ที่ 156.74 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7...
Advertisement
Billboard