Advertisement
Leaderboard 728x90

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนหมดสิ้นปีพ.ศ.2565

โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโรงพยายาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายได้ 14 รายการ โดยมีเกณฑ์การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุตามความจำเป็น เช่น การตรวจร่างกายการคัดกรองการได้ยิน การตรวจเต้านมโดยแพทย์ การตรวจตา/การตรวจสายตา

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจมะเร็งปากมดลูก และการเอ็กเรย์ เป็นต้น ซึ่งบางรายได้จะตรวจ 1 ครั้ง/ปี หรือ 3 ครั้ง/ปี

สำหรับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพประจำปี

  1. ผู้ประกันตนควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
  2. นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง
  3. สวมใส่เสื้อที่สะดวกต่อการตรวจร่างกาย
  4. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  5. เลี่ยงการรับประทานของหวานหรือดื่มน้ำหวาน
  6. ผู้ประกันตนหญิงไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
  7. หากมีโรคประจำตัว ควรนำเอกสารหรือยาที่รับประทานอยู่มาให้แพทย์ดูด้วย

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมhttps://www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard