Advertisement
Leaderboard 728x90

รฟฟท.ครบรอบ 12 ปี สายสีแดงทะลุ 6 ล้านคน มุ่งยกระดับบริการ พร้อมแจกเครื่องดื่มฟรี 1,200 แก้ว ขอบคุณผู้โดยสาร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ครบรอบ 12 ปี มุ่งยกระดับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่มีผู้โดยสารรวมมากกว่า 6 ล้านคน ทั้งด้านบริการและการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมฉลองโอกาสพิเศษแจกฟรีเครื่องดื่มจากร้านดัง 1,200 แก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มาจนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก BV (Bureau Veritas) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก โดยบริษัทได้นำมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้พัฒนาในด้านการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุง ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารรวมมากกว่า 6 ล้านคน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) ขอบเขตระบบบริหาร จัดการ : ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ Back office ซึ่งรวมถึง (MIS Server เครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) นอกจากนั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

นอกจากนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ พระผู้ทรงก่อตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการกอปรด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านการคมนาคมขนส่งในราชอาณาจักรไทย อีกทั้งในปัจจุบันรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ สถานีกลางบางซื่อ ว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ว่า “นครวิถี” และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ว่า “ธานีรัถยา” ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนั้นมีความหมายว่า เส้นทางของเมือง คู่กับ ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของกรุงเทพมหานคร

รฟฟท.ครบรอบ 12 ปี สายสีแดงทะลุ 6 ล้านคน มุ่งยกระดับบริการ พร้อมแจกเครื่องดื่มฟรี 1,200 แก้ว ขอบคุณผู้โดยสาร

อีกทั้งในโอกาสพิเศษครบรอบปีที่ 12 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จึงได้จัดบูทกิจกรรม มอบเครื่องดื่ม จากร้านดัง 1,200 แก้วฟรี เช่น กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น ชาไทยเย็น โกโก้เย็น และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกประเภท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณทางเข้า-ออก ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ใกล้ประตูทางออกหมายเลข 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภทยังได้รับส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้าและบริการที่เข้าร่วม Cash Back สูงสุด 50% จากธนาคารชั้นนำมากมาย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard