Advertisement
Leaderboard 728x90

กระทรวงคมนาคม เผยครบ 1 ปี เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 3,983,493 คน (เฉลี่ยประมาณเดือนละ 331,958 คน)

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า นับแต่วันที่กระทรวงคมนาคมได้เริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2564-กันยายน พ.ศ.2565 พบว่ามีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 3,983,493 คน หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 331,958 คน) แบ่งเป็น สายเหนือ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ-สถานีรังสิต 3,705,961 คน หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 308,830 คน และสายตะวันตกช่วงสถานีกลางบางซื่อ-สถานีตลิ่งชัน 277,532 คน หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 23,128 คน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ทั้งนี้ การให้บริการมีความตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีรังสิตที่ 99.70% และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีตลิ่งชัน 99.90% และในทุกสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง จะมีรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และภาคเอกชนรวมทั้งหมด 77 เส้นทางเพื่อรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน

รถไฟฟ้าสายสีแดง

สำหรับในด้านการให้บริการบัตรโดยสารนั้น ปัจจุบันบัตรโดยสาร EMV สามารถใช้กับระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงได้แล้วตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ.2565 และ รฟท. ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของรถไฟฟ้าสายสีแดงและได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง (Feeder) โดยให้เร่งดำเนินการรถเมล์ไฟฟ้า เข้ามาให้บริการเชื่อมต่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และนำระบบตั๋วแบบแพกเกจมาใช้ในการให้บริการ และให้ รฟท. ดำเนินการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินราชการในบริเวณสถานีอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดอุโมงค์เชื่อมเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กับถนนเทอดดำริให้ประชาชนรับทราบต่อไป รวมทั้งให้จัดทำแผนการดำเนินการปรับการเดินรถไฟทางไกลเข้ามาใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พิจารณาผลกระทบทั้งด้านมลพิษ เสียง และความร้อนที่เกิดขึ้นในสถานี และการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard