Advertisement
Leaderboard 728x90

โรบินฮู้ด ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 มี.ค.66 เป็นต้นไป

แพลตฟอร์มสั่งอาหาร โรบินฮู้ด (Robinhood) ประกาศเก็บค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กเหมือนผู้ให้บริการรายอื่น ถ้าสั่งอาหารต่ำกว่า 70 บาท หรือสั่งของกินของใช้ต่ำกว่า 100 บาท จะคิด 20 บาทต่อ 1 ออเดอร์ มีผล 1 มีนาคม พ.ศ.2566 นี้

โรบินฮู้ด ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 มี.ค.66 เป็นต้นไป

 แพลตฟอร์มสั่งอาหารที่ชื่อว่าโรบินฮู้ด (Robinhood) ของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือเอสซีบี เอกซ์ (SCB X) ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป โรบินฮู้ด จะขอเก็บค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ยอดคำสั่งซื้อของลูกค้ามีราคาต่ำกว่ายอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 20 บาทต่อ 1 ออเดอร์สําหรับลูกค้าประเภทอาหาร (Food) ที่สั่งอาหารที่มียอดน้อยกว่า 70 บาท และลูกค้ามาร์ท (Mart) ที่สั่งซื้อของที่มียอดน้อยกว่า 100 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Robinhood Call Center โทร. 0-2777-7564รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หลายแห่ง คิดค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก (Small Order Fee) ในกรณีที่ยอดคำสั่งซื้อของลูกค้ามีมูลค่าน้อยกว่ายอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นโรบินฮู้ดที่ก่อนหน้านี้ไม่คิดค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก ที่ผ่านมาผู้ให้บริการรายใหญ่จะคิดค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 20 บาท หรือจ่ายเท่ากับส่วนต่างของยอดคำสั่งซื้อหากต่ำกว่า 50-55 บาท พร้อมกันนี้ ผู้ให้บริการจะจูงใจให้ร้านค้า จัดเซตเมนูอาหารหรือจัดโปรโมชันเพิ่มยอดคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงค่าบริการนี้ได้

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard