Advertisement
Leaderboard 728x90

กลุ่มไรเดอร์พิซซ่า ฮัท ใช้ “รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P80 Go” จัดส่งอาหารให้แก่ลูกค้า นับว่าเป็นการนำร่องใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดจิตสำนึก “รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในสังคมไทยได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฟสแรกจะให้บริการดีลิเวอรีในเขตกรุงเทพฯ ก่อน และจะขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย

อุษณา มหากิจศิริ

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอชแคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า พิซซ่า ฮัท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและตอบแทนสู่สังคม โดยคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) พร้อมกับร่วมขานรับเทรนด์โลกในเรื่องการลดมลพิษ ด้วยการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการบริการดีลิเวอรีเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Eco-friendly Delivery” เป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการช่วยโลกลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสอดรับกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันพลังงานสะอาดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมายอดขายพิซซ่า ฮัท ผ่านช่องทางดังกล่าวนี้เติบโตขึ้นมากกว่า 30%

Advertisement
Kreamy Proof

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า P80 Go

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่พิซซ่า ฮัท เลือกใช้เป็นแบรนด์P80 Go ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มไรเดอร์ ทั้งเรื่องสมรรถนะของรถ ความเร็ว และความแรงของรถ สามารถทำความเร็วสูงสุดที่ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นการช่วยลดภาระของกลุ่มไรเดอร์ในสถานการณ์ที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น สามารถหันมาใช้การชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแทนได้ และง่ายต่อการบำรุงดูแลรักษา ซึ่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์P80 Go ทุกคันผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านช่องทางดีลิเวอรีของพิซซ่า ฮัท ถือได้ว่ามีส่วนร่วมในภารกิจรักษ์โลกแล้วเช่นกัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard