Advertisement
Leaderboard 728x90

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัด “เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565-4 ตุลาคม พ.ศ.2565 คาดสร้างรายได้หมุนเวียนช่วง 9 วัน ประมาณ 3,440 ล้านบาท

นันทาศิริ รณศิริ

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ททท.สำนักงานภูเก็ต รายงานคาดการณ์สถานการณ์เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565-4 ตุลาคม พ.ศ.2565อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60-65% ส่วนใหญ่ที่จะมีอัตราการเข้าพักสูงในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามาจำนวนกว่า 1 แสนคน คนต่างชาติกว่า 8 หมื่นคน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนช่วง 9 วัน ประมาณ 3,440 ล้านบาทคาดการณ์อัตราการเข้าพักสูงในคืนวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ห้องพักที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่เต็มใน 2 คืน และบางแห่งมียอดการจองสูง 60% โดยเฉพาะในตัวเมืองภูเก็ต และ Booking ทยอยเข้าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยจองแบบ last-minute

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

“ในส่วนการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว ประมาณ 81,429 คน จาก 506 เที่ยวบิน 23 สายการบิน เสริมกับตลาดคนไทยที่เดินทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน สายการบินภายในประเทศรวม 7 สายการบิน คาดการณ์จำนวนผู้เดินทางภายในประเทศ ประมาณ 110,165 คน จาก 919 เที่ยวบิน” นางสาวนันทาศิริ กล่าว

ณรงค์ วุ่นซิ้ว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมอ๊ามภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ต-อันดามัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-4 ตุลาคม 2565 จำนวน 9 วัน (ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีโดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

สำหรับการจัดกิจกรรม ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะมีการจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่ จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหินหลังจากนั้นในเวลา 18.30 น. จะมีการจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

โดยตลอด 9 วัน ศาลเจ้าต่าง ๆ จะมีการจำหน่ายอาหารเจ และจะมีการประกอบพิธีกรรม อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) เป็นต้น

Advertisement
The Xpozir

ทั้งนี้ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2561 จึงขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2565

“ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมCOVID-19 มาตรการสำคัญสถานที่ของศาลเจ้าเน้นปฏิบัติมาตรการ DMHTT สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง การลดจุดไหว้เท่าที่จำเป็น ปักธูปนอกอาคาร จัดโรงครัวตามสุขาภิบาลอาหาร ขอให้ม้าทรงและพี่เลี้ยงรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป ให้ตรวจคัดกรอง ATK ม้าทรงและผู้มีความเสี่ยง ตรวจก่อนจัดงานและตรวจต่อเนื่องทุก 3 วันถ้าพบผู้ติดเชื้อโควิดให้ประสานสถานพยาบาลเข้ากระบวนการรักษา และให้ศาลเจ้าพิจารณาปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการแสดงอภินิหารของม้าทรงให้พิจารณาตามความเหมาะสม เน้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่ออิ่มบุญและปลอดCOVID-19 และขอฝากงานเฉลิมฉลองครบ 111 ปีของอ๊ามจุ๊ยตุ่ยที่จะเกิดขึ้น มีพิธีกรรมพิเศษ พิธีแห่ใหญ่ เวลา 19.00 น.ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ด้วย” นายณรงค์ กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard