Advertisement
Leaderboard 728x90

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานบริษัท นครชัยแอร์ จำกัดกล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งสร้างความเติบโตทางธุรกิจเดินรถ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัย โดย มีการสำรวจพื้นที่อาคารสำนักงาน และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ทั้งในกรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด พบว่าอาคารสำนักงาน และสถานีเดินรถนครชัยแอร์บางแห่งมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับจำนวนพนักงาน และการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมทั้งรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตเช่น การให้บริการรถบัสไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องมีจุดชาร์จไฟฟ้าตามสถานีเดินรถนครชัยแอร์ตลอดเส้นทาง การขยายธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

นครชัยแอร์

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีแผนการจัดหาพื้นที่ใหม่ ในการตั้งสำนักงาน และสถานีเดินรถนครชัยแอร์กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2), สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาอุดรธานี, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาศรีสะเกษ, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาขอนแก่น, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาพัทยา, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาเชียงราย, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาน่าน, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาอุตรดิตถ์, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาสุรินทร์, พื้นที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาเชียงราย, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาลำพูน, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขามุกดาหาร และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขาพิษณุโลก

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

จากการเตรียมขยายธุรกิจให้รองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครพนักงานผู้มีใจรักการบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มกำลัง โดยตำแหน่งที่เปิดรับ ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับบนรถ และตำแหน่งอื่นๆ จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www2.nakhonchaiair.com/view/appyjob หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดี-รังสิต วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 09.00-15.00 น.) หรือสมัครที่ นครชัยแอร์ ทุกสาขาใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1253 และ 1254


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard