Advertisement
Leaderboard 728x90

ช้อปดีมีคืน 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลื้มคนไทยท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 คึกคักทั้งร้านอาหาร โรงแรมที่พักในหลายจังหวัด นักท่องเที่ยวจองเต็มแทบทุกแห่ง แนะประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ“ช้อปดีมีคืน 2566” เริ่มเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท กำหนดเงื่อนไขที่กำหนด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ปีกระต่ายทองครั้งนี้ มีคนไทยออกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดคึกคักมากขึ้น หลังจากหลายคนไม่ได้ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2565 กลางปีก่อน การท่องเที่ยวปีใหม่นี้ จึงทำให้ร้านอาหาร โรงแรมที่พักในหลายจังหวัด นักท่องเที่ยวจองเต็มแทบทุกแห่ง จึงอยากแนะนำเมื่อซื้อสินค้าตามที่กำหนด ให้เรียกเก็บใบเสร็จเต็มรูปแบบเอาไว้หักลดหย่อนภาษี ในครั้งนี้ “ค่าน้ำมัน” นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย สำหรับสายการบิน พร้อมจัดโปรโมชันลดค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุดร้อยละ 20 เริ่มในเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นี้ จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวมากขึ้น

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566” เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จึงขอแนะนำให้ประชาชนเริ่มเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 แบบ 1. การเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ไม่เกิน 30,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งสองแบบรวมกัน 2. ยอดซื้อสินค้าหรือค่าบริการผ่านออนไลน์ ไม่เกิน 10,000 บาท ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลัง จึงอยากให้ทุกท่านเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อหักลดหย่อนภาษีต้นปี พ.ศ.2567 ในช่วงต้นปีกระต่ายทอง กระทรวงการคลัง ต้องติดตามหลายมาตรการที่ออกเป็นของขวัญปีใหม่ มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คืบหน้าอย่างไรบ้าง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard