Advertisement
Leaderboard 728x90

“แม็คโคร” เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการปี’66

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)เดินหน้าโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรมหลักสูตรทำธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนน้อย ส่งมอบโอกาสให้คนพิการทั่วไทย มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจที่แม็คโครให้ความสำคัญ ก็คือ การสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อย่าง ‘คนพิการ’ ที่แม็คโคร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพการทำธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนน้อย โดยเริ่มจัดคอร์สแรกที่โรงงานปีคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ให้เกียรติร่วมเปิดงานโครงการนำร่อง

Advertisement
Kreamy Proof

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ

แม็คโคร มียุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ที่ว่าด้วย การสร้างคุณค่าและการสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยมีเป้าหมายสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน 400,000 ราย ภายในปี 2573 โดยหนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ การสนับสนุน สร้างอาชีพและทำให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น สำหรับปีนี้แม็คโครได้ร่วมมือกับ แม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี หรือ MHA ทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์เมนูทำง่าย ขายคล่อง ใช้ต้นทุนไม่มาก อาทิ สลัดโรล สตรอเบอรี่โยเกิร์ต ให้กับคนพิการที่อยากมีอาชีพมีรายได้ ซึ่งเราจัดอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ที่โรงงานปีคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี, บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ

ที่ผ่านมา ผลลัพธ์จากโครงการสร้างงานสร้างอาชีพในปี พ.ศ.2565 แม็คโคร ได้ร่วมพัฒนาและรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรและตะกร้ากระจูด จากคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจำหน่ายใน แม็คโครสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้คนพิการและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนหลักสูตรอบรมธุรกิจอาหารในปี พ.ศ.2566 นี้คาดว่าจะมีคนพิการเข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard