Advertisement
Leaderboard 728x90

ลาลามูฟ ประเทศไทย เติมเต็มบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ผ่านแอปพลิเคชัน “ร้านยากรุงเทพ” เปิดตัวความร่วมมือในฐานะพาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการด้านการจัดส่งยาจากเภสัชกรถึงมือผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงยารักษาโรคและเภสัชกรอย่างปลอดภัย

จัดส่งยา

นายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทยกล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ลาลามูฟ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการขนส่งตามความต้องการ (On-demand delivery) ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา ลาลามูฟก็ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจรายย่อยผ่านการจัดส่งสินค้าและอาหารที่มีความต้องการสูงระหว่างช่วงล็อกดาวน์ และยังมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดส่งเวชภัณฑ์และอาหารในช่วงการรักษาแบบ Home-Isolation อีกด้วย

Advertisement
Kreamy Proof

โดยร้านยากรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เข้าถึงแหล่งชุมชนอย่างทั่วถึง ได้เปิดตัว บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ผ่านแอปพลิเคชัน “ร้านยากรุงเทพ” ที่ให้บริการด้านเภสัชกรรมและพร้อมให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรตลอด 24 ชั่วโมง ลาลามูฟก็ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้ง ในการเป็นพาร์ตเนอร์ด้านการจัดส่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งบริการจัดส่งของลาลามูฟตอบโจทย์การขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและมีกรอบเวลาในการจัดส่งที่จำกัดอย่างยารักษาโรคได้เป็นอย่างดี ผู้รับบริการสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ลาลามูฟ

ทั้งนี้ลาลามูฟให้ความสำคัญในการจัดส่งที่รัดกุมมีการยืนยันการจัดส่งผ่านระบบ Proof of Delivery ผ่านทางแอปพลิเคชันและได้เพิ่มเติมขั้นตอนการยืนยันสินค้าผ่านระบบ QR Code ซึ่งออกโดยร้านยากรุงเทพ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจัดส่งอีกด้วย

“ลาลามูฟมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างสะดวกสบาย จึงให้ความสำคัญในการบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ถูกที่ ถูกคน และต้องการให้การขนส่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยคนทุกกลุ่ม ความร่วมมือในฐานะพาร์ตเนอร์ด้านการจัดส่งกับร้านยากรุงเทพในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราภาคภูมิใจ ในการทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนสะดวกขึ้นผ่านการจัดส่งของลาลามูฟ ที่จะช่วยให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น” นายเบน ลิน กล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ร้านยากรุงเทพ” โดยจะเชื่อมต่อเภสัชกรทุกสาขาของร้านยากรุงเทพ จากทั้งหมด 80 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้คำปรึกษาและบริการตามหลักเภสัชกรรมคลินิก ผ่านการแชต โทร.หรือวิดีโอคอล ซึ่งทุกรายที่จะจำเป็นต้องใช้ยาจะต้องพูดคุยกับเภสัชกรเพื่อให้คำปรึกษา บันทึกประวัติ และติดตามให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยระบบยืนยันการรับสินค้า สามารถสั่งซื้อยาและเลือกบริการจัดส่งผ่านลาลามูฟ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมจัดส่งยาถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard