Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายการใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตรัง ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ตอบโจทย์สายรักสุขภาพ และเป็นสินค้ารายการที่ 3 ของจังหวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ต่อจากพริกไทยตรังและหมูย่างเมืองตรัง คาดช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่ต่ำกว่าปีละ 20 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ ข้าวเบายอดม่วงตรัง ซึ่งเป็น GI รายการที่ 3 ของจังหวัดตรัง ต่อจากพริกไทยตรัง และหมูย่างเมืองตรัง ที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้ โดยมั่นใจว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน และสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับข้าวเบายอดม่วงตรัง เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองประจำถิ่นที่คนตรังรู้จักกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการเก็บรักษาสายพันธุ์ข้าวมากว่า 100 ปี มีลักษณะเด่น คือ ในหนึ่งกอข้าวเปลือกจะมีหลายสี แรกเริ่มสีเขียว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวจะมีสีม่วงคล้ายสียอดมะม่วง จึงเป็นที่มาของชื่อข้าวเบายอดม่วงตรัง สัมผัสของข้าวเมื่อหุงแล้วมีเหนียวนุ่ม ไม่กรุบหรือกระด้าง เคี้ยวง่าย ไม่ฝืดคอ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติโดดเด่นตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เพราะเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ โปรตีนสูงกว่าข้าวทั่วไป มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงทำให้ข้าวเบายอดม่วงตรังเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งคนในจังหวัด กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพและกลุ่มคนทั่วไป

“กรมมั่นใจว่าด้วยความเข้มแข็งของเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดตรัง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดที่เห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ นำมาสู่การขึ้นทะเบียน GI ของจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน”นายวุฒิไกรกล่าว

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.1368


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard