Advertisement
Leaderboard 728x90

นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า สำหรับผลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติของ กฟผ. ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และผู้ค้าปลีก (Modern Trade) ในห้างสรรพสินค้าดำเนินการล้างแอร์ไปแล้วกว่า 15,000 เครื่อง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 2.26 ล้านหน่วย หรือเปรียบเทียบเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลง 17.93 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการล้างแอร์ทุก 6 เดือน จะทำให้แอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีประมาณ 10%

โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส2

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส2 เพื่อรับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพียงนำบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง โดยต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส1 และต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-2273-9396 หรือ 06-2273-9335

Advertisement
Kreamy Proof

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard