Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ซื้อรถตรวจสอบป้ายแดง ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก เตือนผู้ปลอมป้ายทะเบียนมีโทษตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 100,000 บาท ย้ำเจ้าของรถป้ายแดง ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 30 วัน

เสกสม อัครพันธุ์

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีเซลส์จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแห่งหนึ่ง ได้ทำการขายรถยนต์ให้กับลูกค้า แต่กลับนำป้ายแดงปลอมมาติดให้ลูกค้า ทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อนำรถไปใช้ ประกอบกับในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้นำป้ายแดงปลอม มาขายตามอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และไม่ใช่ป้ายแดงที่ถูกต้อง

Advertisement
Kreamy Proof

กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอชี้แจงว่า ป้ายแดง คือ ป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกออกให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาต ใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซม และอนุโลมให้ใช้ได้ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนรถ ไม่เกิน 30 วัน จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงในอินเตอร์เนต ทั้งนี้ ป้ายแดง ถือเป็นเอกสารของทางราชการ กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียน หรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ซื้อรถตรวจสอบจำนวนวันการใช้รถขณะติดป้ายแดง ต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนหรือใช้ป้ายแดงผิดเงื่อนไขมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าตัวรถกับเอกสารของทางราชการถูกต้องตรงกัน การซื้อขายรถทุกครั้งควรดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำรถที่ไม่ถูกต้องมาดำเนินการทางทะเบียนและหลอกลวงประชาชน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีการระงับการดำเนินการทางทะเบียนที่ไม่ถูกต้องทันที

“ประชาชนที่มีปัญหาแผ่นป้ายทะเบียน ชำรุด สูญหาย หรือลบเลือนในสาระสำคัญ อย่าหลงเชื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมาขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันทำการ และรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันทำการ โดยระหว่างนี้ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้”นายเสกสมกล่าว

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard