Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเปิดพื้นที่จัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม พร้อมโชว์ผลสำเร็จการฝึกทักษะอาชีพดีพร้อมประชาชนกว่า 7 แสนราย หนุนเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ Exhibition Hall 9-12 อิมแพค เมืองทองธานี

ดีพร้อมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ภายใต้งาน “อุตสาหกรรมแฟร์” ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม โดยต่อยอดผลสำเร็จของโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ในการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบธุรกิจ มีรายได้เสริมทำให้พึ่งพาตัวเอง และพัฒนาไปเป็นอาชีพในอนาคต ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ จนสามารถสามารถสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงให้กับประชาชนกว่า 700,000 คน ซึ่งสามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ดีพร้อมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์

โดยภายในงานพบกับ 4 โซนหลัก ดังนี้

1. โซนนิทรรศการ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น การจัดแสดงกลไก 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม และต้นแบบการดำเนินงานของกลไกต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนชุมชนดีพร้อม คนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม และเงินทุนหมุนเวียนดีพร้อม รวมถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมและโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) การส่งเสริมและพัฒนา Startup และการจัดแสดงผลงานจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ

2. โซนฝึกอาชีพ เป็นการจัดฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้ง 4 วัน ซึ่งจะมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และสมุนไพร

3 โซนปรึกษาแนะนำ ซึ่งจะเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ และการบริการด้านการเงิน

Advertisement
The Xpozir

4. โซนจำหน่ายสินค้า กว่า 1,200 ร้านค้า ที่ได้รับการคัดสรรนำมาจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สมุนไพร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และ Food Truck

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นการเปิดตลาดไอเดียสำหรับประชาชนที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพดีพร้อมที่จะเข้ามาเดินชมงานเพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจที่มั่นคงเป็นของตนเอง รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงที่จะมาสร้างสีสันภายในงานตลอดทั้ง 4 วัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความสนุกสนานให้กับงาน อาทิ นุ่น ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เต๋า ภูศิลป์ เต้น นรารักษ์ บิว กัลยาณี และพลาดไม่ได้กับการลุ้นรับของรางวัลภายในงาน รวมมูลค่ามากกว่า 300,000 บาท ตลอดจนแลกรับของที่ระลึกภายในงาน เมื่อมีการซื้อสินค้า ครบ 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook fanpage : OTOP EVENT พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในร่วมชอปสนุก ลุ้นสนั่น กันภายในงาน อุตสาหกรรมแฟร์ : ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ Exhibition Hall 9-12 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและชุมชน โดยการร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard