Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 200คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า”วันที่ 21 พ.ศ.2565 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ได้ให้บริการและจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทันตกรรมแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ทั้งนี้ แนะนำประชาชนถึงการอุดฟัน คือ การบูรณะฟัน เพื่อให้ฟันที่ผุหรือเสียหายกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิม หรือใกล้เคียงฟันเดิม และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอุดฟันไม่ได้บูรณะฟันแค่กรณีฟันที่มีรอยผุหรือเป็นรู แต่รวมถึงฟันที่แตก ฟันบิ่น ฟันที่มีรอยสึกด้วยและควรได้รับการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธี รวมถึงควรหมั่นดูแลสุขภาพช่องปาก ควรลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมถึงเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การอุดฟันเป็นการรักษาหรือบูรณะฟันที่เกิดความเสียหาย เช่น ฟันผุ ฟันเป็นรู ฟันที่แตก ฟันบิ่น ฟันที่มีรอยสึก หรือมีอาการเสียวฟันขณะทานอาหาร ของหวาน หรือดื่มน้ำเย็น ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิม และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการรักษาทันตแพทย์จะตรวจ วางแผน และดูความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้บูรณะ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟัน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ วัสดุอมัลกัมที่นิยมใช้บูรณะฟันหลัง และวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน เช่น วัสดุเรซิน คอมโพสิต ซึ่งก่อนการบูรณะฟันจะต้องมีการเตรียมโพรงฟัน โดยกรอตัดเนื้อฟันที่ผุออก และแต่งฟันให้มีขนาดรูปร่างที่เหมาะสมต่อวัสดุบูรณะนั้น ๆ แล้วจึงบูรณะฟัน

โดยภายหลังจากการบูรณะฟันแล้ว ไม่ว่าจะใช้วัสดุชนิดใด จะมีรอยต่อระหว่างวัสดุกับผิวฟัน ซึ่งอาจเกิดการสะสมของแบคทีเรียและเกิดรอยผุซ้ำได้อีก ดังนั้น หลังจากอุดฟันควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หมั่นตรวจดูวัสดุอุดฟันว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ มีรอยแตกบิ่น ใช้ไหมขัดฟันแล้วขาด หรือมีกลิ่นเหม็นควรรีบไปพบทันตแพทย์เกี่ยวกับอาการดังกล่าว เพื่อบูรณะต่อไป

Advertisement
The Xpozir

นอกจากนี้ ควรแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หรือแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน ตลอดจนควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปีนี้ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้ให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟันและขูดหินปูน ให้แก่ประชาชน จำนวน 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard