Advertisement
Leaderboard 728x90

พพ. จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานหน้าร้อน สอนล้างแอร์ด้วยตัวเอง ฟรี! ทั่วประเทศ หวังช่วย ปชช. ลดค่าใช้จ่าย พร้อมขยายผลสอนล้างแอร์ด้วยตัวเอง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน “พพ.ช่วยคลายร้อน สอนล้างแอร์ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์และสื่อสารการประหยัดพลังงานแก่ภาคสังคม และประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า  โดย พพ. ได้ขยายผลสอนล้างแอร์ด้วยตัวเองให้กับผู้ที่สนใจ ฟรี!  ผ่านศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ    ซึ่งจะสามารถช่วยประชาชนให้มีทักษะในการล้างแอร์ด้วยตัวเองได้อย่างถูกวิธี และยังเป็นการช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการอบรม “ล้างแอร์ด้วยตัวเอง” กว่า 1,300 คน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ในปี พ.ศ.2566คาดการณ์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 203,000 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 3.1 % เมื่อ   เทียบกับปี พ.ศ. 2565 และคาดว่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 33,842 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 2%  ซึ่งมาจากสภาพอากาศที่ร้อนมาก รวมทั้งการขยายตัวของการลงทุนทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่     มากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และ ภัตตราคาร ร้านอาหาร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น อีกด้วย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในรอบปีโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นจะทำงานหนักในฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่น ๆ แม้เปิดใช้งานเท่ากัน และตั้งค่าแบบเดียวกัน โดยอุณหภูมิภายนอกบ้านที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างน้อย 3% เมื่ออุณหภูมิขึ้นมากกว่าปกติการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างความเย็นสบายภายในอาคารหรือบ้านอยู่อาศัยย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เครื่องปรับอากาศเหล่านี้เมื่อมีการทำงานในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดก็จะยิ่งทำให้กินไฟมากขึ้นไปด้วยทั้งนี้ ด้วยพพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน “พพ.ช่วยคลายร้อน สอนล้างแอร์ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์และสื่อสารการประหยัดพลังงานแก่ภาคสังคม และประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า  โดย พพ. ได้ขยายผลสอนล้างแอร์ด้วยตัวเองให้กับผู้ที่สนใจ ฟรี!  ผ่านศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ    ซึ่งจะสามารถช่วยประชาชนให้มีทักษะในการล้างแอร์ด้วยตัวเองได้อย่างถูกวิธี และยังเป็นการช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการอบรม “ล้างแอร์ด้วยตัวเอง” กว่า 1,300 คน

“เราสามารถล้างด้วยตัวเองอย่างน้อยล้างเดือนละ 1 ครั้ง โดยนำล้างแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศทุกๆ 1-2 เดือน และล้างทำความสะอาดใหญ่ ทุกๆ 6 เดือนตั้งอุณหภูมิการทำงานเครื่องปรับอากาศช่วง 26-27 องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมเพื่อช่วยกระจายความเย็น อีกทั้งลดระยะเวลาใช้งานเครื่องปรับอากาศ ลง 1 ชั่วโมง/วัน นอกจากเคล็ดลับการประหยัดไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ทำความเย็นแล้ว การเปลี่ยนอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นชนิด LED เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5ติดดาวและใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้าน ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง รวมถึงควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบางครั้งก็ส่งผลให้เกิดการใช้พลังไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นได้เช่นกันเปิดใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเพียงเท่านี้ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้า และประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย” ดร.ประเสริฐ กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard