Advertisement
Leaderboard 728x90

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งเสบียงช่วยเหลือแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบความช่วยเหลือจากเครือซีพี-ซีพีเอฟ โดยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในการสนับสนุนด้านอาหาร เครื่องดื่มและซิมโทรศัพท์แก่ทีมกู้ภัยของประเทศไทยในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวประเทศตุรกี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งเสบียงช่วยเหลือแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพี-ซีพีเอฟ ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอาหารอย่างรวดเร็ว รวมถึงทรูที่สนับสนุนซิมให้แก่ทีมกู้ภัย  ตลอดจนภาคเอกชนอื่นๆ ทำให้กรมฯสามารถระดมทีม เครื่องไม้เครื่องมือ และความพร้อมในการช่วยเหลือ ได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 วัน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วน ทีมกู้ภัยขนาดกลางของไทยชุดนี้ จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับทีมกู้ภัยประเทศต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตุรกี โดยมีภารกิจสำคัญคือการค้นหาและการกู้ภัย

Advertisement
Kreamy Proof

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศตุรกี-ซีเรีย และได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยความห่วงใย  โดยเบื้องต้นได้ส่งมอบถุงยังชีพ และจัดตั้งโรงครัวบริเวณรอบโรงงาน ปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา 3 ประโยชน์ นั่นคือธุรกิจของบริษัทต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ไปลงทุน ต่อประชาชนในประเทศนั้น และต่อองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งเสบียงช่วยเหลือแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

ล่าสุด เครือซีพี-ซีพีเอฟ ได้ร่วมส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยที่ส่งทีม USAR Thailand จำนวน 42 คน ในนามรัฐบาลไทย เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศตุรกี โดยจะเดินทางโดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และอยู่ร่วมปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา 10 วัน   โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งมอบให้กับทีม USAR Thailand  ประกอบด้วย อาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 1,500 แพ็ค ได้แก ไก่ชุบแป้งทอด และโบโลน่าไก่ ตลอดจนน้ำดื่ม 5,000 ขวด  รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท นอกจากนี้ทรู ยังร่วมอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร หนุนภารกิจทีมกู้ภัย ด้วยการมอบซิมโรมมิ่งจาก ทรูมูฟเอช จำนวน 50 ซิม สามารถใช้โทรเข้า-ออก ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่ง 5G ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 30 วัน

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งเสบียงช่วยเหลือแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

สำหรับ สำนักงานของซีพีเอฟในประเทศตุรกี แม้จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อธุรกิจ รวมถึงพนักงานทุกคนยังคงปลอดภัยดี เนื่องจากทางบริษัทมีการวางมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เตรียมแผนรองรับไว้ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ให้การดูแลพนักงานโดยจัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในสถานการณ์นี้จำนวน 2000 TL แก่พนักงานทุกคน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีคนในครอบครัวของพนักงานบางส่วนได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard